Mötet som hölls i Folkets hus i Svedala i mars riktade omfattande kritk mot att kommunledningeninte gjort tillräckligt med utredningar inför att gå vidare med en etablering av ett fängelse. Foto: Elisabeth Sandberg/Arkiv

Nytt parti attackerar fängelseplaner

SVEDALA Medlemmar i föreningen Fängelsefritt Svedala är mindre än ett halvår innan höstens val på gång att bilda ett nytt parti som kandiderar till kommunalvalet.

Engagemanget för att få stopp på planerna på en kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun har lett fram till bildandet av partiet ”Älska Svedala”.
Bakom paritet står motståndarna i föreningen Fängelsefritt Svedala som nu tänker ge sig in i lokalpolitiken i Svedala.
Fortfarande är en hel del i sin linda och vilka personer som kandiderar är i nuläget inte offentliggjort men det utlovas inom kort.

Ett parti som älskar Svedala? Berätta!
– Det jag just nu kan säga är att vi kommer att gå till val till hösten. Arbetet med att plocka fram ett partiprogram pågår, säger Per Asp, ordförande i Fängelsefritt Svedala, som inte vill kommentera närmare än så.

Partiet ska vara ett mittenparti och även andra frågor som inte rör etableringen av ett fängelse i Svedala kommun kommer att finnas på partiets agenda. För något enfråge- eller missnöjesparti är inte avsikten att dra igång.
Det finns ett engagemang även för andra frågor men vilka som kommer att lyftas fram som valfrågor förutom kommunens planer på att bygga en kriminalvårdsanstalt är i nuläget oklart.

Med mindre än ett halvår kvar till valdagen går Älska Svedala till val med en öppen lista. Som Skånska Dagbladet berättat tidigare har föreningen kritiserat vad man anser vara en bristfällig utredning och med ett bristande underlag för att politikerna ska kunna ta ett korrekt beslut om en framtida placering av en anstalt i Svedala kommun.
Hotet mot både kultur- och miljövärden tillsammans med Svedalas varumärke är också hörnstenar i protesterna.

Kritiken har lett till att kommunfullmäktige vid sitt senaste möte tog beslutet att kommunstyrelsen ska utreda frågan ytterligare innan man kan gå vidare med ett eventuellt beslut om var en anstalt skulle kunna ligga.

Fördelar som att man kan förvänta sig 200 arbetstillfällen menar föreningen kommer gagna framför allt boende i grannkommunerna.
Föreningen menar även att påverkan på handeln skulle enbart ge en begränsad ekonomisk fördel för kommunen som måste sättas i relation till vad man befarar ska leda till en minskad attraktionskraft för att bosätta sig i Svedala med ett stort fängelse någonstans i bygden vilket medlemmarna befarar ska få en negativ inverkan på utvecklingen av villapriserna i kommunen.

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...