Eslöv trappar upp stadskärnearbete

ESLÖV Eslövs kommun trappar upp sitt engagemang i ideella Stadskärneföreningen. Målet är att ytterligare utveckla stadskärnan i tätorten och handeln runt den.

Förra året beslöt både kommunen och ett antal av stadens fastighetsägare att gå in med ett högre belopp än tidigare i Eslövs Stadskärneförening.
Numera bidrar båda parterna med 405 000 kronor årligen istället för som tidigare 160 000 kronor. Det räcker till att anställa en centrumledare på heltid istället för som tidigare bara på deltid.

Kommunstyrelsen har nu även beslutat att tre ledande befattningsinnehavare ska ingå i Stadskärneföreningens nio personer starka styrelse. Formellt blir det kommundirektör Eva Hallberg som user dem.
Kommunen har haft tre ledamöter även tidigare, men nu blir det högre chefer än tidigare som kommer att engagera sig.

Enligt beslutet som kommunstyrelsen fattat blir det Eva Hallberg själv, chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, där för närvarande Christian Nielsen är tillförordnad, samt chefen för kommunledningskontorets tillväxtavdelning Åsa Simonsson som kommer att delta i stadskärneföreningens arbete.
– Det är en strategisk fråga för oss. Vi vill ha ett levande centrum. Utgångspunkten är att vi vill ha en tydlig stadsbild med handel i Eslövs centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).
Enligt avsiktsförklaringen som politikerna godkände varar kommunens engagemang i alla fall fram till år 2020 då det ska utvärderas.
– För att det ska fungera är det viktigt att både kommunen, fastighetsägarna och handlarna är med och vill lägga ner tid på det. Ingen av parterna klarar det ensam utan man måste samarbeta, säger Johan Andersson som även vill slå ett slag för att Eslövsborna ska nyttja den service som finns i centrum.
Stadskärneföreningen är till inte bara för handlare utan för alla näringsidkare i Eslövs centrum.
Politikerna var eniga när de fattade sitt beslut.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×