Nizar Keblawi är glad över att kunna presentera flyktingarnas berättelser.
Björn Byfors besökte biblioteket och blev nyfiken på berättelserna.

Premiär för hemsida med flyktinghistorier

MALMÖ På måndagen var det premiär för Stadsbibliotekets nya hemsida med 147 berättelser om flyktingars väg till Europa och Sverige.

– Vi har intervjuat nyanlända om deras flykt till Sverige. Det är starka berättelser där det genomgående draget är den dramatiska resan från Turkiet till Grekland eller från Libyen till Italien, säger projektledare Nizar Keblawi.

Sen februari 2017 har ett projektteam arbetat med att kontakta flyktingar via olika föreningar och organisationer som Ensamkommandes förbund, IM och Röda korset.
– Var och en av de flyktingar vi har hittat har fått välja om de vill delta i form av en videointervju, en ljudintervju eller egna sånger, poesi, teckningar eller texter, förklarar Nizar Keblawi.
De flesta av dem som deltar har flytt från Afghanistan och Syrien, men det finns också deltagare från Eritrea, Iran, Somalia och Kosovo. Åldrarna är spridda, från 5 till 70 år.
– Det är viktiga tidsdokument som vi hoppas ska skapa förståelse för flyktingars situation. besökarna på hemsidan får bland annat träffa Mohammed som var med om att gummibåten gick sönder mitt på havet och Lina, som fick gömma sig på flygplatsen i Paris under åtta timmar.

Webbplatsen, som ska vara aktiv fram till slutet av 2018, är också tänkt att bli ett historiskt arkiv och vara en plats i undervisningssyfte och för forskning. Materialet kommer att sparas av Stadsarkivet för framtiden.
På Stadsbiblioteket finns en liten utställning, videklippen rullar och intresserade kan ta del av berättelserna i en dator vid ingången.
– Vi kommer också att presentera projektet på Almedalsveckan i Visby den 5 juli och ska delta i en biblioteketskonferens i Malaysia för att informera om arbetssättet.
A million Stories heter projektet som är finansierat av EU-programmet Kreativa Europa. Det sker i samarbete mellan biblioteket i Roskilde, Future Library of Aten, biblioteket i Kön och Stadsbiblioteket i Malmö.
– Samtliga biblioteket ska delta med 160 inspelade berättelser, varav 100 ska utgöras av ljudinspelningar och 60 vara filmade. Biblioteken ska stötta flyktingarna under processen då berättelserna skapas och spelas in, berättar Nizar Keblawi.
Nyligen kom också boken ”Ankomst Malmö”, som handlar om den stora flyktingvågen hösten 2015, med berättelser och bilder kring det mottagande som gjordes av volontärer och tjänstemän i Malmö.
Här är det nya webbplatsen: www.refugeelives.eu

Dagens fråga

Ska du fira en alkoholfri jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev