Ett ge sitt barn ett annorlunda namn faller inte alltid i god jord hos Skatteverket. Nu nobbar de bland annat namnen Toker, Money Penny och Franck Lucifer. Foto: TT

Att heta Toker går inte an

SKÅNE Nej, att döpa sitt barn till Toker går inte an. Det anser Skatteverket som sätter stopp för planerna.
Även ett par som vill ge sitt barn namnet Money Penny får nobben.
Tholle går inte heller – eftersom det betyder något helt annat på skånska.

Andra namn som inte får klartecken:
Franck Lucifer (kan antas väcka anstöt, enligt Skattverket)
Pysen (anses inte vara ett namn språkligt sett)
Envy Diaz (har mer karaktär av ett efternamn)
Åby (även ett ortsnamn och språkligt sett därför inte anses vara ett personnamn)

De är Skatteverket som avgör vad vi får döpa våra barn till.
I de flesta fall blir det grönt ljus – men inte i alla.
Till exempel får ett par i Västeråstrakten som vill ge sitt barn namnet Toker nej av myndigheten.

Enligt Skatteverket får förnamn inte väcka anstöt eller på annat sätt riskera att leda till obehag för den som ska bära namnet.
Toker är helt enkelt för tokigt, menar verket.
”Namnet Toker är olämpligt som förnamn till ett barn då det skulle kunna leda till obehag för bäraren. Namnet är heller inte förenligt med svenska namnskick” skriver Skatteverket som motivering bakom sitt beslut.

För dem som är James Bond-fantaster är Moneypenny inget okänt namn.
Men även om paret utanför Örebro vill stava namnet annorlunda än M:s sekreterare får de nej.
Enligt Skatteverket är Money Penny olämpligt bland annat eftersom namnet betyder pengar.

Samtidigt finns det ibland anledning att anta att föräldrarna inte haft full koll på det namn de vill ge sin adept.
Ett par i Mellansverige som velat döpa sin son till Tholle är möjligen ett av dem.
– Nej, säger Skatteverket och hänvisar till att ordet tolle är ett etablerat och allmänt känt skånskt dialektalt ord som betyder klump eller korv med avföring.
Även om stavningen av namnet skiljer sig åt anser Skatteverket att det finns en risk att namnet leder till obehag för barnet.

Andra namn som inte får klartecken:
Franck Lucifer (kan antas väcka anstöt, enligt Skattverket)
Pysen (anses inte vara ett namn språkligt sett)
Envy Diaz (har mer karaktär av ett efternamn)
Åby (även ett ortsnamn och språkligt sett därför inte anses vara ett personnamn)

Läs mer: