Arkivbild. Foto: TT

Äldremat i Staffanstorp sämst i landet

staffanstorp Staffanstorp är sämst i landet när det gäller mat och måltidsmiljö i särskilt boende.
Detta enligt den senaste Öppna jämförelser, en rapport av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Med anledning av rapporten kräver S i Staffanstorp att en extern expertutredning tillsätts.
– Vi behöver utomståendes blick för att genomlysa hela äldreomsorgen, säger Torbjörn Lövendahl (S).

I flera år har Staffanstorps kommun hamnat långt ner när äldreomsorgen i landet jämförs.
När det gäller mat- och måltidsmiljö i särskilt boende 2017 är kommunen sämst i landet. Plats 251 av 251.
Det är åttonde året i rad som SKL och Socialstyrelsen gemensamt publicerar rapporten Öppna jämförelser/Vård och omsorg om äldre.
Syftet är att beslutsfattare på olika nivåer ska få ett underlag för att följa upp och förbättra den egna verksamhetens resultat. Rapporten ska inspirera till lokala, regionala och nationella diskussioner om vad som kan förbättras men även ge insyn i den offentligt finansierade vården och omsorgen.

För Staffanstorps kommun är det ingen rolig läsning. Kommunen ligger sammantaget bland de sämsta 25 procenten i landet.
Torbjörn Lövendahl (S)tycker att situationen är så allvarlig att man behöver ta in friska ögon utifrån.
– Öppna jämförelser väger ganska tungt, det är en klar indikation på att något måste göras, menar han.
Jämförelsen gäller allt från särskilt boende till hemtjänst, maten och mycket annat.
Några nedslag i rapporten visar att Staffanstorp när det gäller bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten ligger på plats 280 av 288 möjliga. Personalkontinuitet i hemtjänsten: plats 230 av 240 möjliga.
Och när det gäller mat och måltidsmiljö i särskilt boende är Staffanstorp, enligt jämförelsen, sämst i landet på plats 251 av 251 möjliga
– Då har vi ändå haft en kostutredning i kommunen som bland annat tittat just på maten och måltidsmiljön för de äldre, säger Torbjörn Lövendahl.
Oppositionsrådet Pierre Sjöström (S) har tagit upp resultatet av jämförelserna i fullmäktige vid mer än ett tillfälle. Senast i en interpellation till socialnämndens ordförande där han bland annat vill veta vad som görs för att förbättra kvaliten i äldreomsorgen.

I svaret säger socialnämndens ordförande Liliana Lindström (M) bland annat att kvalitetsarbete tar tid. Hon menar också att enkätsvaren, som ligger till grund för öppna jämförelser, bygger på subjektiva åsikter från brukarna och det är svårt att göra en djuplodad analys till varför de tycker som de gör utan kompletterande undersökningar.
I maj ska nämnden få siffror och eventuella åtgärder presenterade för sig.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×