Samma antal p-platser i stadskärnan

Lund Antalet parkeringsplatser för bilburna besökare till stadskärnan kommer inte att förändras.

Det är utgångspunkten i det förslag till parkeringsplan som nu är klart för att gå ut på remiss.
Men samtidigt är inriktningen att öka utbredningen av den i princip bilfria zonen, något som blir möjligt genom de aktuella projekten gällande Lund C respektive Mårtenstorget.

Eftersom antalet besökare väntas öka innebär ett oförändrat p-platsantal i verkligheten en relativ minskning.
Bland förslagen i planen ingår att långsiktigt minska andelen parkering på torg och gatumark och att utnyttja befintliga platser mer effektivt.
Det betyder bland annat satsningar på nya större parkeringsanläggningar som ersättare när befintliga p-platser tas bort.

Garage under kvarteret Galten, under Västertull och i Spoletorp är aktuella projekt.
Vidare ska besöksparkering prioriteras framför parkering till bostad och arbetsplats.
Det kan innebära att boendeparkering flyttas till p-anläggningar utanför stadskärnan och att platserna i centrum får kortare parkeringstider.
Tydligare skyltning och utvecklade gångvägar ingår då i lösningarna.

I stadskärnan finns i dag cirka 3 000 bilplatser, varav 1 670 i parkeringshus, 650 på tomtmark och 600 ute på allmänna gator.
Planen har tagits fram av tekniska förvaltningen i samarbete med stadsbyggnadskontoret och det kommunala parkeringsbolaget.
Ärendet tas upp vid tekniska nämndens nästa sammanträde och där väntas beslut om en remisstid på cirka två månader.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×