Rätt att neka bostadskontrakt

Eslöv En 35-årig Eslövsbo överklagade nämnden för arbete och försörjnings beslut att inte ge honom bistånd i form av bostadssocialt kontrakt. Men förvaltningsrätten ger nämnden rätt.

Nämnden för arbete och försörjning angav som skäl för avslaget att den 35-årige mannen inte sökt bostäder under en längre tid och således inte uttömt sina egna möjligheter. Vidare bedömdes mannen inte vara helt bostadslös, då han vid tidpunkten för ansökan hade ett tillfälligt boende.
35-åringen å sin sida menar att hans tidigare missbruk och skulder gör det omöjligt för honom på bostadsmarknaden, trots att han är skötsam i dag.

35-åringen överklagade Eslövs kommuns beslut till Förvaltningsrätten i Malmö, som nu ger nämnden för arbete och försörjning rätt. ”Det är i allmänhet inte nämndens skyldighet att tillgodose behovet av bostad och det finns inte något stöd i socialtjänstlagen för att rätten till bistånd är avsedd att omfatta tillhandahållande av bostad åt bostadslösa i allmänhet” skriver förvaltningsrätten.

Det kan dock finnas situationer, skriver förvaltningsrätten, då nämnden måste bistå den enskilda om han har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. ”I sådana fall, där den biståndssökande står helt utan tak över huvudet och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, kan det vara socialnämndens skyldighet att ordna logi” skriver rätten.
Men 35-åringens bostadssökande har inte pågått under så lång tid att det kan anses bevisat att han är berättigad biståndet, skriver förvaltningsrätten. Vidare skriver de att mannen inte kan anses stå utan tak över huvudet.

Nämnden för arbete och försörjning har därmed haft fog för sitt beslut att inte bevilja 35-åringen bistånd, menar förvaltningsrätten och avslår över­klagandet.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×