Fler laddstolpar ska sättas upp i kommunen. Inte minst med tanke på den ökade användningen av elbilar i framtiden. Foto: Roger Sunesson
Lennart Pettersson (C).

Full satsning på elstolpar

SVALÖV Elbilarnas framfart ökar alltmer och därför planerar Svalövs kommun för att ta emot den ökade anstormningen.

Det handlar helt enkelt att uppföra och förbereda för fler elstolpar runt om i kommunen. I dagsläget finns enbart två placerade på den nya parkeringen i södra delen av Svalöv.
Det påkomna problemet tog politikerna sig an på sitt senaste möte i samhällsbyggnadsnämnden.

Här blev beslutet att man ska ta kontakt med det kommunala bostadsbolagen Svalövsbostäder och Svalövslokaler för att hitta en gemensam strategi för att sätta upp fler laddstolpar runt om i kommunen.
Under en lägre tid har man i kommunen diskuterat hur man ska möta det ökade intresset och behovet för elbilar och med det platser där de samma går att tanka upp med elkraften.
Det handlar också om att nå Svalövs kommuns miljömål att minimera beroendet av fossildriva bilar, både diesel och bensin.

Därför måste många fler laddstolpar fram i samtliga orter för att få till en heltäckande och god tillgång.
– Det är en snabb förändring vi står inför. Frågan är hur man gör med befintliga och nya parkeringar.
– Hur ska de utrustas?, kommenterar nämndens ordförande Lennart Pettersson (C).
I takt med att bilar med eldrift blir allt fler måste även en strategi till hur och var de ska sättas upp. Helt enkelt så att alla kommuninvånare lätt kan tanka upp.
– Ska det betalas via en app eller på annat sätt?
– Ska boende i kommunala bostäder få elen gratis, men gäster betala?
– Det är så många frågor som måste rätas ut och därför måste vi sätta igång arbetet så fort som möjligt.

Tanken är att även lägga ner tomrör på de platser där det kan bli aktuellt med laddningsstationer.
En eventuell pendlarparkering på Lantlyckan i Svalöv och intill järnvägsstationen i Teckomatorp är två platser som är givna att utrustas med laddning.

– Där kommer mycket folk att röra sig hela tiden och där måste servicen ökas på. Det gäller som sagt att hålla uppe vår miljöprofil.
Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen där en strategi ska klubbas för vidare arbete.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×