Genomsnittlig födelsevikt i gram. Foto: Anders Clark

Här föds de största bebisarna

FAMILJ Den genomsnittliga storleken på nyfödda skiftar beroende på var i landet man tittar. Norrbotten och Stockholm svarar för extremerna.
Att det är så är ingen slump.

BEBISSTATISTIK:

Störst: Norrbotten (3589 g)

Minst: Stockholm (3475)

Mittemellan: Skåne (3500)

Källa: Socialstyrelsen.

Bebisar kan väga olika beroende på om de är födda för tidigt eller för sent, om mamman är förstföderska och hur stora föräldrarna är. Även om individerna kan variera så talar Socialstyrelsens statistik sitt tydliga språk: genomsnittsvikten på bebisar skiljer sig mellan länen. Norrländska bebisar är tyngst i landet. Klenast är de stockholmska avkommorna medan de skånska hamnar precis i mitten.

Karin Källén, professor i reproduktionsepedemiologi vid Tornbladinstitutet vid Lunds universitet, bekräftar bilden av att de nyföddas storlek varierar beroende på var i den svenska geografin man befinner sig.
– Det beror inte på förlossningsvårdens kvalitet, om vi inte pratar om det rent förebyggande arbetet i form av framförallt arbetet mot rökning, säger hon.
– Skillnaderna förklaras av hur populationerna ser ut och de ser lite olika ut beroende på var i landet du befinner dig.

Karin Källen. Foto TT

I Stockholm väger en nyfödd bebis i genomsnitt 3 475 gram. I Norrbotten väger de 3 589 gram i genomsnitt. Skåne är, är med 3 500 gram precis i mitten av listan på länens bebisstorlekar, omgiven av grannarna Blekinge och Halland.
– Det beror bland annat på body mass index (bmi), att kvinnor som är fetare föder större barn. Det beror också på hur långa kvinnorna är och det är lite förknippat med varifrån man kommer. Där man har många kvinnor som är födda i till exempel Asien, där människor är kortare och föder lite mindre barn, blir genomsnittbarnen också mindre. Sedan är det även en fråga om riskfaktorer, till exempel om man röker och hur ens leverne ser ut.

Födslovikten fluktuerar inte bara beroende på vilken landsända man kommer ifrån. Även inom Skåne är det stora skillnader mellan födslovikten, där barnen i Kristianstad är störst.
– Om man jämför födelsevikter i Malmö med födelsevikter i Kristianstad kommer du se att du i Kristianstad har många fler kvinnor som har högt bmi och barn som är tyngre. I Malmö har du ganska många med ett ursprung i ett annat land. De kanske har hög bmi ibland men de är mindre. De kan också ha riskfaktorer som gör att de föder mindre barn. Det beror på väldigt mycket olika saker.’

Även utbildningsnivån påverkar, där högutbildade tenderar att väga mindre. Tyngst är barnen, som sagt, i Kristianstad och minst i Helsingborg. Lund med sin höga andel högutbildade hamnar i mitten medan Eslöv och Ystad – med sina lägre utbildningsnivåer – placerar sig mellan Lund och Kristianstad.
– I Helsingborg är det ganska mycket mindre barn, jag vet inte men det kan bero på invandrarpopulationen där, det är lite mer rökning där också.

BEBISSTATISTIK:

Störst: Norrbotten (3589 g)

Minst: Stockholm (3475)

Mittemellan: Skåne (3500)

Källa: Socialstyrelsen.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×