P-avgift väcker debatt

GENARP

Ett brev som skickades ut i slutet av mars från det kommunala parkeringsbolaget LKP har vållat stor debatt i Genarp, uppger Liberalerna.
I brevet framgår att parkeringarna vid Genarps skola och Häckeberga skola ska avgiftsbeläggas från och med vecka 16. Liberalerna i Genarp är kritiska och har lämnat in en skrivelse till styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
– Är det rimligt att lägga pengar på att övervaka parkeringar i Genarp samtidigt som lärarna får lägga en större del av sin lön på att ta sig till jobbet? säger Camilla Neptune (L), ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
Liberalerna påpekar att det inte har inte funnits någon dialog med Genarpsborna kring detta beslut och att det risk en risk att det istället parkeras på kringliggande gator.
Lena Fällström (S), vice ordförande i tekniska nämnden, är medveten om den sistnämnda risken. Nämnden har dock inte haft ärendet på sitt bord ännu och har därmed inte tagit ställning, påpekar hon. Generellt är kommunens inriktning är att avgiftsbelägga stora parkeringar som tidigare varit fria. Det kan vara svårt att särbehandla Genarp när andra får betala, menar Lena Fällström.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×