Transformatorstationen tar en hel del plats i Hänninges skogsmiljö. Till vänster syns Inge Johansson röda hus. Foto: Tobias Lagerholm
Inge Johansson hade önskat information i ett långt tidigare skede än vad som blev.

Nybyggd elstation skymmer hans utfart

Hänninge Huset har ägts av familjen sedan 1950-talet. Nu störs Inge Johanssons idyll av en cirka 10 kvadratmeter stor transformatorstation precis intill hans utfart.
– Det tragiska är att stationen står rätt och min fastighet står fel, säger han.

Inge Johanssons mormor och morfar köpte huset i Hänninge redan 1953.
– Jag är född här, jag har bott här och jag har också haft det uthyrt. Det har varit ett familjehus i generationer och nu håller jag på och renovera huset till min dotter som ska flytta in, berättar Inge Johansson.

Allt borde vara frid och fröjd med andra ord. Ändå är inte så fallet. Anledningen är den transformatorstation som placerats nära Inge Johanssons tomtgräns.
Höörsbon tycker att placeringen är minst sagt olämplig.
– Det som retar mig är att ingen informerat mig vad som skulle ske förrän den var ditsatt. Nu skymmer den rejält när jag ska backa ut från min infart.

Inge Johansson har också estetiska synpunkter när det gäller att sätta upp en transformatorstation precis vid en vacker stengärsmur.
Frågan är vad Inge Johansson kan göra. Hans granne som äger marken där stationen står har sagt ja till placeringen och bygglov har godkänts.
– Det jag tycker är dåligt är att jag aldrig fick någon information från kommunen om vad som var på gång. Trots att jag är närmsta granne. Det hade jag önskat.
Ägare till stationen är eloperatören Kraftringen. De håller just nu på med ett stort projekt där de ser över sitt elnät. Framförallt handlar det om att de plockar ner flera luftledningar för att få en säkrare elleverans.

Projektledaren Ashfaq Taimor säger att man ansökt om ett bygglov hos Höörs kommun och också fått ett sådant för transformatorstationen.
När luftledningar plockas bort behövs elcentraler på marken. I projektet i Hänninge med omnejd sätts cirka 15 elstationer upp i en första etapp.

– Jag kan förstå Inge Johanssons synpunkter. Allt jag kan säga är att vi har varit ute med information om vad vi ska göra rent allmänt i området. När det gäller själva bygglovet har vi framförallt haft en dialog med markägaren, säger Ashfaq Taimor.
– Av säkerhetsskäl har vi dessutom ett intresse att elstationen står så långt ifrån den stora vägen som möjligt. Våra montörer ska kunna jobba säkert, fortsätter han.
Inge Johansson har överklagat kommunens bygglovsbeslut till länsstyrelsen. Myndigheten gick i detta fall på kommunens linje. Precis som miljö- och byggnadsnämnden anser myndigheten att placeringen inte innebär någon betydande olägenhet eftersom avståndet mellan transformatorn och Inge Johanssons hus är 20 meter.
Den ljudnivå som uppstår när elstationen väl kopplas in anses heller inte ha någon större påverkan på omgivningen.
Höörs kommuns miljö- och byggchef Rolf Englesson säger att information ska ha gått ut till Inge Johansson som sakägare före beslut fattades.
– Även kungörelsen av beslutet gick ut. Sen kan det hända att posten inte kommer fram, säger han.
– Jag fick information först efter att beslut fattats, säger Inge Johansson.
Tobias Lagerholm

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×