I våras protesterade Tjörnarpselever mot planerna på att lägga ner mellanstadiet. ARKIVBILD
Susanne Andersson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, kom ut och pratade med de 60-talet människor som samlats vid kommunhuset strax före nämndens sammanträde.
Rolf Streijffert (SD), Fredrik Hanell (MP), Susanne Andersson (M) och Maria Boström-Lambrén (S) under BUN:s pressträff på tisdagen.
Före nämndens sammanträde på måndagskvällen.
Inför sammanträdet på måndagen.
En väktare stod vid kommunhusets entré när sammanträdet hölls.

Årskurs fem och sex flyttas från Tjörnarp

Höör Under måndagskvällen fattades beslutet att årskurs 5-6 kommer att flyttas från Tjörnarps skola. Årskurs 4 kan komma att slås ihop med årskurs 3. Femteklassarna i Gudmuntorp får gå kvar.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde under måndagskvällen höll på ända till klockan 23.

På dagordningen för kvällen fanns att besluta om de åtgärdsförslag som tjänstemännen tagit fram i syfte att uppnå besparingskraven på två procent. Barn- och utbildningsnämnden beslutade följande:

* Årskurs 5-6 på Tjörnarps skola ska flyttas till Enebackeskolan. Möjligheten att till hösten ha en åldersblandad klass med årskurs 3-4 och således låta höstens fjärdeklassare gå kvar på skolan ska ses över och beslutas om på nämndens sammanträde i maj.
– Det verkar finnas möjlighet och det är också ett mycket starkt önskemål från föräldrar i Tjörnarp. Vi är glada att förhoppningsvis kunna tillgodose de önskemålen när det gäller klass 4, säger Fredrik Hanell (MP).
Rolf Streijffert (SD), Stefan Liljenberg (SD) och Ola Kollén (C) yrkade avslag till beslutet om att flytta årskurs 5-6.

* Från och med höstterminen kommer samtliga elever i grundsärskolan att tas emot på Sätofta. I dag finns grundsärskola för årskurserna 1-6 på Tjörnarps skola och årskurserna 7-9 på Sätoftaskolan.

* Årskurs 5 vid Gudmuntorps skola, kommer att bli kvar där åtminstone under det kommande läsåret – och alltså inte flyttas till Sätoftaskolan, som tjänstemannaförslaget föreslog. Besparingar kommer istället att genomföras på annat vis, på både Sätoftaskolan och Gudmuntorps skola – till exempel genom att samordna grupper och på så vis dra ner på antalet ­lärartimmar. Streijffert och Kollén yrkade avslag till beslutet om besparingar.

* Till hösten kommer förskoleklassen och årskurs 1 på Gudmuntorps skola slås ihop och bli åldersblandad.
– Vi kommer samtidigt att erbjuda de föräldrar som inte vill ha sina barn i åldersblandad kurs, att sätta sina barn i Sätofta och då få skolskjuts dit, säger Susanne Andersson (M).

* Ärlans förskola kommer att avvecklas från och med den 29 juni i år. Barnen som i dag går där kommer att flyttas till andra förskolor.

* Förslaget att öka riktvärdet inom förskolan till 5,35 barn per årsarbetare skickas på återremiss.
– Här har vi inte tidsfristen som man har i skolan. Därför har vi lite längre tid på oss att planera, förklarar Andersson.

* Vuxenutbildningen får minskad budgetram på en procent.

Beslutet om att flytta elever från Tjörnarps skola är inte början på någon avsiktlig planering att fasa ut skolan, säger Andersson.
– Det har hela tiden i den långsiktiga planeringen legat att vi ska ha skola i både Tjörnarp och Gudmuntorp till och med mellanstadiet, säger hon och berättar att det fortfarande finns kvar i den långsiktiga planeringen.
– Jag ser detta som en tillfällig åtgärd för att komma i balans.

Vad säger ni till dem som tycker att ­beslutsprocessen gått för snabbt?
– Det har det gjort. Det finns ingen avvikande åsikt om det. Detta har gått alldeles för snabbt. Vi önskar att vi hade varit en nämnd som kunnat sitta och fila på detta ända till november – men vi måste ha färdiga beslut nu så att vi kan börja ett nytt skolår i augusti, säger Susanne Andersson.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev