Sara Danius. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Vidare turer kring Svenska Akademien

I helgen inkom en polisanmälan om brott med kopplingar till Svenska Akademien. Ekobrottsmyndigheten har nu tagit hand om hanteringen av anmälan uppger bland annat SVT:s Kulturnyheterna.

Turerna kring Svenska Akademien går vidare. Efter att tre ledamöter – Klas Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund – lämnade Svenska Akademien på fredagen har Akademiens kris djupnat ytterligare.
De tre ledamöterna lämnade bland annat i protest mot resultatet av en uteslutningsomröstning mot den ledamot som är gift med kulturprofilen, där de själva röstade för uteslutning.
Samtidigt har de åtta ledamöter som röstade mot uteslutningen uttalat sig i ett gemensamt brev i Svenska Dagbladet där de bland annat skriver: ”För att utesluta en ledamot ur Svenska Akademien, därtill en ledamot som inte juridiskt åtalats eller straffats för någonting, krävs kort sagt mycket starka skäl. Efter moget övervägande kunde vi inte finna att skälen för uteslutning, därtill i en mycket snabbt genomdriven omröstning, var starka nog.”

Under helgen har också en polisanmälan rörande kulturprofilens verksamhet och Svenska Akademiens kopplingar till den inkommit. Ärendet har överlämnats till Ekobrottsmyndigheten uppger polisen till SVT:s Kulturnyheterna. Enligt Kulturnyhterna är det en privatperson som står bakom anmälan.
På fredagen rapporterade Svenska Dagbladet att den advokatutredning som utrett Svenska Akademien och dess kopplingar till kulturprofilen skrev i sitt utlåtande att man råder Akademien att göra en polisanmälan.
Ständige sekreteraren Sara Danius säger dock i samma tidning att det inte var aktuellt att göra en anmälan från institutionen.

Enligt Kulturnyheterna har Svenska Akademien från 1994 och framåt delat ut minst 4,7 miljoner kronor till personer som framträtt på klubben, i form av olika typer av priser. Stödet drogs dock in i november efter att Dagens Nyheter publicerat en artikel där 18 kvinnor anklagar verksamhetsledaren, kulturprofilen, för sexuella trakasserier.
På måndagen uttalade sig också kung Carl XVI Gustaf, som är Svenska Akademiens beskyddare, om situationen.
– Det är en väldigt viktig institution. Jag är informerad om utvecklingen, det är en väldigt tråkig utveckling som jag hoppas ska kunna lösas. Det pågår ett arbete inom Akademien – de tänker igenom situationen och det kommer nog bli bra det här, sade han enligt Kulturnyheterna. (SkD)