Ingen kritik för cancermiss

Skurup IVO, inspektionen för vård och omsorg, lämnar ingen kritik för oupptäckt cancer.
Den medicinska handläggningen vid Skurups vårdcentral var rimlig, anser myndigheten.

En patient har klagat till IVO för oupptäckt cancer som patienten anser borde ha upptäckts tidigare vid besök på vårdcentralen i Skurup.

Patienten sökte ett flertal gånger med olika besvär från och med november måna förra året. Vid tredje besöket undersökte läkaren leder och prostata utan några onormala fynd, skriver IVO.
”Prostatan var måttligt förstorad. Provtagning gjordes på PSA värde samt för reumatisk sjukdom och infektion. Urin och blodprover visade sig vara normala.

Patienten kom tillbaka igen i december flera gånger samt i januari.
”Av yttrande från verksamhetschefen framgår att man inte bedömer att någon vårdskada uppstått i samband med vård och behandling. Den allvarliga sjukdom i urinblåsan som senare upptäcktes kan inte rimligen ha förutsetts eller misstänkts utifrån de symptom som förelegat eller de undersökningar som gjorts.”, står att läsa i beslutet.
IVO instämmer i vårdgivarens bedömning.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×