Kågerödslund ska byggas upp igen. Det är alla överns om, men Kågerödsborna anser att processen tar alldeles för lång tid. Foto: Erika Dahlin Jönsson
Ulla Sjögen i Kågerödslunds Intresseförening.
Jan Zielinski (S) ser det som helt uteslutet att ingå i ett samarbete med Sverigedemokraterna.

Lunden byggs upp igen

kågeröd Kågerödslund ska byggas upp igen–men det kommer att ta tid.
3,5 år räknar Svalövs kommun med att hela processen tar.

I veckan träffades kommunens politiker och tjänstemän intresseföreningen som drivit det gamla danspalatset i många år.
Alla var rörande eniga om att inget annat än en återuppbyggnad gäller.
– Men vi ser tiden som alldeles för lång. Var ska vi bli av under tiden ?
– Hur ska de föreningar som hyrt in sig hos hitta en plats för att hålla sina möten?, undrar Ulla Sjögren i Kågerödslunds intresseförening.

Själv får föreningen ställa in ett antal arrangemang, däribland bröllop under våren och sommaren.
– Och hur blir det med förskolan? De hyrde in sig oss, men kan ju inte vara i de provisoriska lokalerna i Lunna skolans matsal för evigt.
Redan nu har pensionärsföreningarna PRO och SPF hittat ersättningslokaler i församlingshemmet och i Kågeröds BoIF:s klubblokal på Brahevallen.
– Men där är problemen att man inte kan ta in så många personer som behövs vid större arrangemang.
Därför kommer ett stormöte att arrangeras på Ring Knutstorp under maj månad. Vid två tillfällen ska intresserade få ställa frågor till politikerna för att få ett svar hur man tänkt sig gå tillväga.

– Vi arrangerar vid två tillfällen så att alla kan få en chans att delta, säger Ulla Sjögren.
Efter branden har intresset för att stötta Kågeröds Intresseförening ökat lavinartat. Antal medlemmar strömmar in och alla Kågerödsbor är eniga om att man ska få tillbaka sitt älskade Kågerödslund.

– Lunden betyder så oerhört mycket för många. Det känns extra hårt nu när vi var helt klara med alla stora renoveringar.
Kågerödsborna vill se en snabbare process gällande uppbyggnaden, men kommunstyrelsens ordförande Jan Zielinski (S) förklarar att allt tar tid.
– Det är inte mycket att göra åt. Vi kommer att tillsätta medborgardialoger, alla förberedelser och anbudsförfarande kräver tid. Samtidigt är det bättre att sätta ett längre tidsperspektiv än tvärtom.
– Blir byggnationen klar tidigare blir alla betydligt mer glada och nöjda.
Anledningen till mötet var även att få stopp på den ryktesspridning som florerat den senaste tiden.

Dels att Kågerödslund inte skulle byggas upp igen och dessutom att byggnaden inte var försäkrad.
– Därför ville vi klargöra vad som gäller. Kågerödslund ska byggas upp igen och nödvändiga försäkringar är giltiga.

Jan Zielinski poängterar samtidigt att man vill gå noga fram för att få det bästa resultatet:
– Det handlar om att bygga modernt och för framtiden. Här pratar vi kanske 100 år framåt och då måste allt skötas i rätt ordning.
Jan Zielinski förklarar även att man ska göra allt för att hjälpa de föreningar som blivit drabbade under tiden som en uppbyggnad pågår.
– Det kan handla om andra lokaler, rent praktiska ting. I bästa fall kan rotundan intill nyttjas nu under den varma årstiden.
Närmast väntar också sanering och bortforsling av brandresterna.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×