Enligt Skogssällskapet ökar intresset för hybridasp. Foto: Lars Rytter
Hybridasp klassas som energigröda på jordbruksmark. Foto: Lars Rytter

Hybridasp allt mer populär energigröda

På landet Snabbväxande hybridasp är ett trädslag som blir allt mer intressant för skånska lantbrukare. Ett nytt projekt ska nu studera hur man kan maximera produktionen av hybridasp på åkermark.

Först i Svalöv
Hybridasp är en korsning mellan den europeiska och nordamerikanska aspen. De första svenska korsningarna gjordes i just Ekebo 1939.
Man kan räkna med cirka två omloppstider på hybridasp på en omloppstid med gran.
Självföryngring med hybridasp sker med rotskott.
Hybridasp har i princip samma virkesegenskaper som vanlig asp och kan användas till pappersmassa och som tändstickor.
Källa: Skogssällskapet

Det är forskningsinstitutet Skogforsk som fått 215 000 av stiftelsen Skogssällskapet för att bland annat undersöka när produktionen i ett bestånd kulminerar.
– Det som gör hybridasp intressant är att den växer snabbt och producerar mycket biomassa. Men jämfört med salix kan den också gå som rundvirke, alltså timmer. Så den har ett större spektrum som slutprodukt än vad salix har, säger Nils Fahlvik på Skogforsk forskningsstation Ekebo utanför Svalöv.

Han gör studien tillsammans med kollegan Lars Rytter och det är en uppföljning till en tidigare studie Lars Rytter varit med och gjort. Där följde Skogforsk utvecklingen i 16 bestånd, på tidigare åkermark i södra Sverige, med hybridasp under en hel omloppstid, det vill säga tiden för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till slutavverkning.

– Vid den senaste mätningen var bestånden 20-25 år gamla. Tillväxtmönstret tydde då på att tillväxten var på väg att avta i de äldsta bestånden, men att kulmen ännu inte var uppnådd. Lämplig längd på omloppstiden för hybridasp på åkermark är något som vi ska undersöka, säger Nils Fahlvik.
Den visade bland annat vikten av gallring om man ville använda hybridaspen till annat än energived. Genom gallring växte sig stammarna grövre vilket öppnade upp för att använda trädet både till energi eller virkesproduktion.
– Gammal åkermark är också god mark för hybridaspen i jämförelse med skogsbruksmark. På åkermark kan man jobba med rätt så rationella metoder för att få bort ogräs.
För ogräs är ett bekymmer vid etablering av hybridasp. Särskilt om åkermarken inte använts aktivt under några år. Ogräset ”stjäl” ljus, vatten och näring från hybridaspen och gynnar sork som trivs i skyddet av gräs.
Vilka är nackdelarna med hybridasp?
– Det är en lite större investering och så är de attraktiva för vilt. Plantorna är ett foder för viltet. Det gör att man rekommenderar att man hägnar in områdena.
Gör man det är dock chanserna goda att man själv kan skörda sitt bestånd efter cirka 25-30 år.
Hybridasp klassas som energigröda på jordbruksmark och är stödberättigat. Stöd kan man även få för den stängsling som planteringarna ofta för med sig.

Totalt delade stiftelsen Skogssällskapet ut 19 miljoner kronor till forskning och utveckling om skog och naturvård.

Först i Svalöv
Hybridasp är en korsning mellan den europeiska och nordamerikanska aspen. De första svenska korsningarna gjordes i just Ekebo 1939.
Man kan räkna med cirka två omloppstider på hybridasp på en omloppstid med gran.
Självföryngring med hybridasp sker med rotskott.
Hybridasp har i princip samma virkesegenskaper som vanlig asp och kan användas till pappersmassa och som tändstickor.
Källa: Skogssällskapet

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×