”Avsätt ordförande i Skurupshem”

Skurup Avsätt ordföranden i Skurupshem, kräver de fyra politiska vildarna.
Det bästa vore om hela presidiet avgick, tillägger de i en ny motion.

I en färsk motion uppmanar Niklas Sjöberg (-), Kent Olsson (-), Sven Rosengren (-) och Anders Kristiansen (-) kommunfullmäktige att ge moderbolaget i uppdrag att avsätta Skurupshems ordförande.

”Mot bakgrund av vad vi lägger ordförande till last så är det såväl klädsamt som solidariskt om resten av presidiet ställer sina platser till förfogande, med det är inget vi begär”, skriver motionärerna.

Motionärerna påpekar en rad brister från ”amatörmässigheten” vid tillsättningen av ny vd, till bristande hantering av ekonomin.
”Styrelsen och ytterst dess ordförande har brustit i sitt uppföljningsansvar att skatt betalas i tid. Det har föranlett att Skurups hem AB antecknats för bristande betalning av Intrum Justitia”.
”Genom att styrelsen inte agerat i enlighet med aktiebolagsslagen har Skurupshem åsamkat bolaget betydande ekonomisk skada. ”

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×