Politikerna backar om fängelsebeslut

SVEDALA Kommunfullmäktige i Svedala lyssnade på medborgarna som höjt sina röster mot förslaget att bygga en kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun. Lokaliseringsstudien ska nu genomgå en fördjupad analys.

– Hade politikerna bara tagit beslutet idag hade det varit en oerhörd besvikelse. Nu känns de som att de faktiskt lyssnat på oss.
Det sa Heléne Östberg som tillsammans med många andra i föreningen Ett fängelsefritt Svedala var på plats vid kommunfullmäktiges sammanträde på onsdagskvällen.

Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) inledde med att tacka för engagemanget från invånarna.
Hon hänvisade till vad som framkommit vid det välbesökta mötet i måndags i Folkets hus innan hon la ett helt annat förslag än att godkänna den lokaliseringsstudie som Svedala tillsammans med bland andra Kriminalvården tagit fram.

– Jag yrkar på att att kommunfullmäktige beslutar att man tagit del av lokaliseringsstudien och nu ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en fördjupad analys av de aktuella områden, sa Linda Allansson Wester.
En efter en gick sedan Svedalas samtliga politiska partiföreträdare sedan upp i talarstolen och yrkade bifall till hennes yrkande. Efter en stunds ajournering av mötet återkom Linda Allansson och sa:
– Vår kommun mår bra av att vi kommer vidare i processen och att vi sätter en tydlig tidpunkt för att en första rapport till kommunfullmäktige ska ske senast den 30 maj.
– Det är bra att vi får tid att titta över vad vi ska tillföra de olika stadierna, sa Ambjörn Hardenstedt (S) som tillsammans med övriga partier höll med om vikten av en tidpunkt.

Miljöpartisten Therese Wallin yrkade även på att titta på andra lokaliseringsalternativ som redan tidigare varit under lupp, men som inte uppfyllt alla krav. MP yrkade även på en utökad medborgardialog, men fick inte gehör för sina yrkandet av övriga partier efter votering med 31 nej mot 11 ja till hennes yrkanden.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...