Vill ha askgravplats på kyrkogården

lund Svenska kyrkan i Lund vill ta en outnyttjad yta på Norra kyrkogården i anspråk för en ny askgravplats.
De antikvariska myndigheterna är positiva.

Allt färre vill bli begravda i kista och många anhöriga vill inte ha en grav som kräver skötsel.
Detta har lett till att behovet av askgravplatser har ökat.

Gravsättningen på en askgravplats sker i sammanhängande gräsyta. Det finns antingen en gemensam plats där en namnbricka kan fästas eller möjlighet till en liggande gravsten i gräsytan.
Anhöriga har också möjlighet att närvara vid gravsättningen.
För en askgravplats finns begränsningar vad gäller gravens utsmyckning och utseende.

Om en anhörig vill ställa ner en blombukett eller tända ett ljus görs det oftast på askgravplatsens gemensamma del avsedd för smyckning, inte direkt på gravplatsen, skriver Svenska kyrkan.
Den aktuella ytan som Svenska kyrkan i Lund vill ta i anspråk ligger i den nordvästliga delen av Norra kyrkogården, i kvarter 50.
Området invigdes 1972 och omfattar urngravplatser i tre kvarter.
1972 års område har i stort sett bevarat sin karaktär sedan anläggandet, förutom en askgravlund som tillfogats. Den utgår från en cirkelformad minnesplats.
Den del som nu är aktuell för anläggning har aldrig tagits i bruk utan har utgjort en grönyta mellan de hemlockhäckar som delar av, samtidigt som de skapar en viss utblick mot krematoriet.

Kyrkan vill bevara platsens karaktär med gångstråk, häckar och gräsmattor, men ta bort de övervuxna gångstråken inne i kvarteret.
Några prydnadsaplar, som blivit sjuka och påkörda av gräsklippare, ska plockas bort och ersättas med nya träd.
Kyrkan vill också föryngra hemlockshäckarna som har blivit för höga.
Ett annat förslag är att komplettera platsen med planteringar och sittplatser med ljus- och blomhållare.
Landsantikvarien i Skåne, Regionmuseet i Kristianstad, har inga invändningar mot kyrkans planer.

Museet anser att förslaget förstärker kyrkogårdens kulturhistoriska värden.
– Det är positivt att kyrkogårdsförvaltningen vill utveckla det aktuella området till att passa efterfrågan men också att ett outnyttjat gravplatsområde kan tas i bruk för sitt ändamål, skriver handläggaren Kerstin Börjesson.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...