Mötet som hölls i Folkets hus i Svedala i mars riktade omfattande kritk mot att kommunledningeninte gjort tillräckligt med utredningar inför att gå vidare med en etablering av ett fängelse. Foto: Elisabeth Sandberg/Arkiv
Assar Magnusson och Jimmy Slupski vill inte ha ett fängelse i kommunen och såg fram emot att få höra politikernas argument i frågan.

Fängelsetvist lockade 350

SVEDALA Mer än 350 personer samlades i Svedala Folkets hus på måndagskvällen när föreningen Fängelsefritt Svedala bjöd in till seminarium. Under kvällen fick inbjudna politiker stå till svars för varför de inlett ett samarbete med kriminalvården om den här etableringen.

Stolarna räckte inte till och folk fick stå längs väggarna och i dörröppningar. Intresset för att få höra talarna på mötet, hur politikerna resonerat och att ges möjlighet att ställa frågor var mycket stort.
Stolsraden längst fram var reserverad för politiker. Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) anlände en kort stund innan mötet startade.
– Det är positivt att frågan engagerar så många, konstaterade hon. Jag har framför allt kommit hit för att lyssna. Vi måste också poängtera att vi inte kommit speciellt långt i den här processen.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Ambjörn Hardenstedt (S) fanns också på plats.
– Det är klart att vi ska ta åt oss av informationen och synpunkterna som vi får här i den fortsatta processen, framhöll han innan mötet startade.
Per Björkgren som är chef för kriminalvårdens södra region satt bredvid Linda Allansson Wester. Politiker från övriga partier fanns också på plats liksom en del kommunala chefstjänstemän.
I slutet av januari presenterades den lokaliseringsstudie som tagits fram och som syftar till att hitta ett markområde på 30 000 kvadratmeter som lämpar sig för att bygga en anstalt med plats för 150-300 intagna personer.
Nio områden i kommunen har pekats ut som lämpliga men några beslut om var anstalten ska ligga är ännu inte tagna.
Boende och markägare i bland annat Holmeja, Börringekloster, Sturupsområdet med flera har bestämt tackat nej till att sälja mark till kriminalvården.

En kort tid efter det att lokaliseringsstudien presenterats bildades den partipolitiskt obundna föreningen Fängelsefritt Svedala. Alla föreningars och enskildas initiativ för ett fängeslefritt Svedala uppmuntras av gruppen.
Föreningen har 2 000 följare på sociala medier. Namninsamlingar mot anstaltsetableringen pågår i alla kommundelarna.
– Jag är lantbrukare från Börringe och jag älskar Svedala, inledde Carl Ramel från föreningen.
– För en månad sedan hade vi vårt första möte i sockenstugan. Då var vi 37 personer.

Föreningen har haft flera möten i Folkets hus efter det. På måndagskvällen var det dags för inbjudna politiker att närvara och motivera hur de resonerat kring sina beslut om avsiktsförklaring och lokaliseringsstudie.
Förste talare var Nils Thott. Efter honom följde tidigare stadsarkitekten Jan Bergfelt, Helene Östberg som arbetar med varumärken och mäklaren Mikael Ottoson. De arbetar alla för att Svedala ska förbli fängelsefritt.
Kerstin Petersson Brodda var kvällens moderator och den som fick leda debatten och frågestunden. som startade efter talarna.
Bland publiken fanns folk i alla åldrar och från olika delar av kommunen.
Assar Magnusson bor i Nötesjö.
– Vi ska inte ha det, konstaterade han. Man säger att det ska locka en massa arbetstillfällen och det tror jag inte ett dugg på.
– Vi kan bara jämföra med Sturups flygplats. De flesta som jobbar där bor inte i kommunen och handlar inte här heller.
Jimmy Slupski från Hyltarp höll med.
– Jag är här för att ta reda på vad det är som jag har missat. Vad är det som är så positivt med ett fängelse i kommunen? undrade han.
Enligt uppgifter till Skånska Dagbladet kan det vara så att det inte längre råder en total enighet i frågan bland ledamöterna i kommunfullmäktige.
Lokaliseringsstudien ska upp till beslut i kommunfullmäktige på onsdag och det är inte uteslutet att det kan bli aktuellt med en återremiss.

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...