Om ungdomskriminaliteten halveras minskas den totala kriminaliteten med 33 procent, skriver Sten Levander.

4 800 000 brott/år utan konsekvenser – det har konsekvenser

För varje anmält brott (1.5 millioner per år) begås c:a tre oanmälda, totalt 5 millioner. Tio procent av de anmälda brotten leder till åtal mot c:a 100 000 personer av totalt sex millioner i brottsaktiv ålder. Vem begår de övriga 4 800 000 brotten? De redan dömda begår nog ytterligare brott tio gånger oftare – att få begår många vet vi sedan 200 år. Ska vi få ner brottsligheten är det sådana individer som vi ska fokusera.

Vilka är det? Ungdomar (från 10-20) står för klart mer än halva brottsligheten. Kan vi halvera ungdomsbrotten går kriminaliteten ner med 33 %. Fler poliser hjälper inte därför att nästa länk i kedjan saknas, konsekvenser. Socialtjänsten saknar sedan 1982 lagliga möjligheter att ta tag i högkriminella ungdomar, de är ute samma dag som de släpps från polisutredningen. Med ett nationellt register för ungdomsbrott från 12 års ålder kan vi identifiera individer där tidiga åtgärder är nödvändiga. De ska tvångsvårdas enligt principerna för ungdomsvårdsskolor, som fungerade väl i vårt land tills politikerna började dribbla.

I toppen av den svenska kriminella näringskedjan finns tio tusen psykopater, nästan alltid män. De står för ungefär hälften av de grova våldsbrotten. Låser vi in dem halveras (minst) sådana brott. Hur ska det gå till? Ökad polisiär uppklarningsprocent, något längre strafftider och inga mängdrabatter så når vi det målet, för psykopater som fyllt 21. För blivande och yngre psykopater behöver vi särskilda åtgärder (t.ex. ungdomsfängelse från 15 års ålder som fungerade väl tills politikerna började dribbla).

Invandrare begår minst dubbelt så många brott som infödda svenskar. Röda kriminologer förklarar detta med sociala skillnader, trots att de vet att sådana skillnader förklarar högst två procent av kriminaliteten. Invandrarnas brottslighet ökar om assimilering och integration inte fungerar. Det kan den inte om inflödet av migranter är för stort och personerna som kommer är traumatiserade, lågutbildade och har odemokratiska värderingar som de inte vill släppa. I tillägg till kriminella gäng, ledda av psykopater, som har brott som affärsmetod (HA, Bandidos, OG, Top Dogs), får vi etniska gäng som fungerar som klaner, försvarar revir, kontrollerar marknader och delar ut privilegier (i Malmö t.ex. Alban-ligan, la Familia och Saturdara). I sådana områden upphör den informella sociala kontrollen och därmed lokalsamhällets gemensamma regler, rutiner och mål. Där vågar 40 procent av medborgarna inte gå ut själva.

Gängen rekryterar barn som skolas in i kriminalitet, och det är enkelt för det kostar inget, utom för brottsoffren. Är man under 15 händer ingenting, upp till 18 nästan ingenting, upp till 21 får man massiva straffrabatter. På plus-sidan får man spänning, respekt och en massa pengar. De bästa av rekryterna blir hang-arounds, bra sådana blir prospects, riktigt bra prospects blir medlemmar och övergår till att organisera kriminalitet snarare än begå brott själva. Man lever väl.

Vad kan vi göra? Sätt, sent omsider, ett tak för invandringen. Kräv, och möjliggör, åtminstone assimilation men helst full integration. Multikulturella samhällen är inte samhällen. Acceptans för frihet, jämlikhet, lika värde och individuella rättigheter är nödvändiga ingredienser i samhällsbygget här. Det kommer att ta decennier att rätta till det vi åstadkommit.

Ingen föds god. Det blir man genom uppfostran. I den ingår att solidarisera sig med och styras av gemensamma moraliska värden. En del barn är ”svårfostrade”. Ju tidigare problemet identifieras, desto mer kan man göra för att få dem på rätt spår. Stöd till familjen, kompetens och resurser till skolan och socialtjänsten, barnpsykiatrisk behandling för de barn som behöver det (neuropsykiatriska problem). Det är dags att fokusera moraliska värderingar – modern kriminologisk forskning visar att just goda sådana är en av de starkaste krafterna som får en person att avstå från brott.

Om vi numera vet allt detta, hur kan det komma sig att regeringens nya program för att minska kriminaliteten och öka tryggheten helt saknar referenser till denna kunskap. Det nya programmet skiljer sig föga från det föregående från 2001.

Vi kan i dag konstatera att de åtgärder som genomförts enligt det tidigare programmet har förvärrat problemen. Det nya kommer inte att fungera heller. S och MP går till val på detta, i en fråga som kommer att vara Topp3. Det är öppet mål för de övriga partierna.

Dagens fråga

Är det rätt att företag i välfärdssektorn tar ut vinst?

Loading ... Loading ...