Skyltfönstren på bottenplan sträcker sig upp i två våningar och på tredje och fjärde våningarna finns också höga fönster. Nu vill fastighetsägarna inreda vinden i Valhallaplataset. Den föreslagna förändringen kommer endast att synas från gården och inte från gatan och torget.

Vill inreda palatsets vind till nya kontor

MALMÖ Ägarna till Valhallapalatset vid Gustav Adolfs torg vill inreda befintlig vind och skapa 1 000 nya kvadratmeter kontor. Den föreslagna förändringen kommer endast att synas från gården.

Fastigheten ligger vid Gustav Adolfs torg och består av ett slutet kvarter. Här finns lägenheter med flera butikslokaler i bottenplan.
Valhallapalatset är byggt i början av 1900-talet. Byggherre var hattfabrikör Axel Berling som skulle ha tillverkning, försäljning och bostad i samma byggnad. I gårdshuset fanns själva industrilokalen och dåvarande Svenska stråhattsfabriken.

Huset ut mot Gustav Adolfs torg och Södra Tullgatan är sex våningar högt medan gårdshusen på innergården är något lägre.
Valhallapalatset är uppfört i Jugendstil. Rosor finns som ett genomgående inslag i den vackra fasadens utsmyckning.
Fastigheten har ritats av arkitekt Alfred Arwidius som hämtade inspiration från USA.
Den planerade ombyggnaden kommer enbart att innebära att byggnadens exteriör ändras mot gården. Från torget och gatan kommer det inte att märkas någon förändring.
Ombyggnaden av vinden är tänkt genom att ändra takfallet och bygga ut med stora takkupor i glas som täcker nästan hela taket. Ytorna blir större och det blir också möjligt att skapa kontorslokaler i två plan.
I detaljplaneförslaget konstaterar stadsbyggnadskontoret att den tänkta ombyggnationen smälter väl in i befintlig bebyggelse. Även tjänstemän från Malmö museer har deltagit i arbetet med att ta fram detaljplanen.
Planförslaget har tidigare varit utskickat på samråd. Nu finns inkomna synpunkter redovisade i en samrådsredogörelse. Synpunkter på detta förslag ska vara inskickade senast den 30 mars.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×