En unik orgel men en orgel i dåligt skick. Ska den restaureras till spelbart skick kommer slutkostnaden kanske att landa runt två miljoner kronor. Foto: Lennart Larsson
Orgelbyggaren Olof Schwan hann under sin livstid bygga 40 orglar.
En manual som sällan används. En digitalorgel har ersatt orgeln sedan några år.

Unik kyrkorgel måste restaureras

ÖVED Kyrkorgeln i Öveds kyrka är unik och byggd av en av Sveriges mest ansedda orgelbyggare.
Men orgeln är i dåligt skick och används sällan. Bland annat har träet angripits av skadeinsekter.

Nu funderar kyrkorådet på hur man ska få råd till att rusta upp klenoden. Det är inte billigt att renovera gamla orglar.

Ett tidigt anbud för en renovering landade på nära 1,5 miljoner kronor. Och Åke Olsson, kamrer i Vollsjö församling, befarar att det nu kan bli ännu mer.
– Jag misstänker att det kan bli över två miljoner kronor. Det är hiskeliga pengar, säger han.

Han har nyligen för församlingens räkning skickat in en ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning på drygt 1,8 miljoner kronor. Men om församlingen kommer att få så mycket eller kanske ingenting alls återstår att se.
Frågan ska diskuteras på kyrkorådsmötet 26 mars.
– Intresset för att göra en renovering finns men det är inte bestämt ännu. Vi vet inte vad vi kan få för ersättning och sedan måste vi ju se vad som finns i församlingens budget, säger kyrkorådets ordförande Yvonne Nilsson.

Orgeln, dess kulturhistoriska värde och dess skick är redan genomgånget av orgelkonsulten Anders Johnsson. Enligt hans rapport är orgeln i Öveds kyrka mycket värdefull trots att den är i dålig kondition.
”Trots sitt bristfälliga skick och sentida förändringar utgör den ett oskattbart inslag i stiftets orgelbestånd där endast ytterligare ett par 1700-talsorglar finns bevarade”, skriver Anders Johnsson.

Orgeln är byggd av en av Sveriges viktigaste och mest ansedda orgelbyggare, Olof Schwan. Övedsorgeln är en av bara sex bevarade Schwanorglar och den enda i södra Sverige, påpekar Anders Johnsson.
Orgeln är renoverad tidigare, 1947. Men renoveringen blev inte vidare lyckad, tycker han, med bristfälliga utbyten av trädetaljer, läckage i luftlådan, otidsenlig luftförsörjning och skador i pipverket.
Under senare år har orgeln också angripits av insekter, den gråstrimmiga trägnagaren.

Om orgeln restaureras till originalskick vore det mycket värdefullt, tycker Anders Johnsson. Den utgör en ”omistlig del” i den fina kulturmiljön som slottet, kyrkan och samhället Öved utgör.
”Att återigen få orgeln i spelbar och restaurerad i enlighet med moderna, antikvariska principer är således ytterst angeläget.”

Läs mer:

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev