Politikerna har länge diskuterat hur Lunds entré från söder ska se ut. Denna öppna stadsbild kommer delvis att försvinna. Istället ska stadskärnan växa samman med Karhögstorg genom nya höga bostadshus och torg. FOTO: Joakim Stierna
Länge stod Skatteskrapan nästan ensam. Karhögstorg ska nu förtätats ytterligare med nya byggnader och en möjlig utbyggnad av livsmedelaffären.
Macken och de små firmorna längs Södra vägen försvinner.

Södertull knyts ihop med innerstaden

LUND Söderport vid Lunds entré söder står inför en kraftig förändring. Kommunen har tagit fram ett planprogram, som byggnadsnämnden nu ska ta ställning för kommande samråd.

Planen är att bygga 600 nya bostäder samt stora ytor för kontor och service i området.
– Det är en oerhört viktig plan som berör Lunds entré från söder. Man kan säga att vi nu läker ihop den sista delen av staden. Det har varit något som diskuterats i snart 25 år. Detta är ett stort steg framåt, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planen berör Karhögstorg och sträckan längs Södra vägen fram till Stora Södergatans mynning.

De företag som i dag ligger som en sträng mellan Södra vägen och Södra Esplanaden samt det tillfälliga parkeringshuset (som nu har stått i 15 år), ska försvinna.
Istället blir det i denna hörna bostadshus med möjlighet till service och kontor i bottenplan, mot Södra Esplanaden i de två nedre planen.
– Vi tillåter högre bebyggelse, åtta-tio våningar mot Södra Esplanaden. Detta ska ses som en övergång av centrumbebyggelsen från Karhögstorg till innerstaden, säger Björn Abelson.

I de nedre planen tänker sig Björn Abelson verksamheter som arkitektkontor, advokatbyråer, tandläkare eller liknande.
– Detta ska bli ett område där man både kan bo och arbeta i södra delen av Lunds stadskärna.
I hörnet mellan Södra vägen och Södra Esplanaden blir det tre bostadskvarter som ligger på rad.

Fyra aktörer är inblandade. Det rör sig om Midroc, Riksbyggen, Lunds kommunala fastighetsbolaget LKF och Veidekke.
Kommunens parkeringsbolag är också involverat. Detta genom att de parkeringsplatser som försvinner och de som behövs för de nya bostäderna, ska skapas genom nya parkeringar på gården till ett nytt bostadskvarter i korsningen Tullgatan och Södra Vägen.
En förtätning av bebyggelsen runt Karhögstorg finns också med.

Själva torget ska utvidgas så att det går över Södra vägen. Trafiken får fortfarande passera men intrycket ska bli att det rör sig om en integrerad torgmiljö.
Ett annat torg skapas på båda sidor om Stora Södergatans mynning. Det nya torget inramas på ena sidan av Kulturmejeriet och på den andra av den nya bebyggelsen.

Här skapas också hållplatser för både regiontrafik och kollektivtrafik.
– Det har funnits synpunkter på att kollektivtrafikslägena ligger lite väl långt från Stadsparken. På detta sätt får Lundaborna bättre tillgång till parken, säger Björn Abelson.
Eftersom detta än så länge rör sig om ett planprogram, som ligga till grund för kommande detaljplaner, återstår mycket arbete.

Björn Abelson tror att byggstarten ligger minst tre år fram i tiden. Det centrala läget innebär också att överklaganden inte är otänkbara, vilket kan försena projektet.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev