Rödekar på Stora torg är för stora och inte friska nog för att flyttas.Foto: Mattias Grenholm

Sjuka träd får stå kvar

Eslöv Planerna på att flytta några träd på Stora torg har stött på patrull.
Rödekarna är för stora och inte tillräckligt friska och dessutom har rötterna grävt sig in i ledningar under mark.

I det vinnande förslaget på ombyggnaden av Stora torg ska några av röd-ekarna som står längs med Köpmansgatan flyttas för att skapa en öppnare yta.
Tanken har varit att de skulle flyttas till torgets norra del, vid hörnan mot trafikljusen, där det sedan några år är en trädlucka.
Men efter att ha undesökt rödekarna har kommunen nu konstaterat att de dels är för stora och dels inte tillräckligt friska för en flytt.
Därför får de nu stå kvar tills vidare.
– Vi får tänka om och kanske hitta en annan lösning men inget är bestämt än, säger Malin Gunnarsson, projektledare för Stora torgs utveckling.

För att jämna ut lutningen på torget finns planer på gradänger just där röd-ekarna står. För att inte riskera att skada rötterna ska man först därför genomföra en så kallad rotkartering.
– Det är en undersökning för att se var de grövsta rötterna växer. När vi ska gräva vill vi ju inte råka skada träden så att de dör.
Redan nu har man konstaterat att vissa rotdelar har vuxit sig in i ledningar under torget, vilket är ytterligare en anledning till att träden får stå kvar.

En utredning om tillgängligheten till butikslokaler och restauranger på torgets östra del har också genomförts. Önskan är att så långt möjligt få bort höjdskillnader och trappsteg vilket kan lösas med att marken höjs med 10–15 centimeter.
– Det är många saker att titta på och vi betar av dem efter hand, säger Malin Gunnarsson.

På Eslövs hemsida finns löpande information om ombyggnaden och där kan även medborgare lämna synpunkter – som affärsidkaren som för ett par veckor sedan befarar att den planerade vattenfåran kommer bli en pissoar.
– Vi tar hänsyn till alla synpunkter. Det finns alltid risker hur man än gör men, som vi ibland skojar på kontoret, det går inte att bygga bort idioti, säger Malin Gunnarsson.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev