Ett sju våningar högt kontorshus byggs för närvarande i Medicon village. Området är i kraftig förändring.

Medicon Village ska expandera kraftigt

LUND Stadsbyggnadsnämnden tar under torsdagen ställning till en jätteplan för forskningsområdet Medicon Village.
Det rör sig om hotell, bostäder, kontor och service i den södra delen av gamla AstraZeneca-komplexet.

– Det är underbart att se att Medicon Village fortsätter att växa och det så snabbt, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.
– Med den utbyggnad av forskningslokaler som redan har påbörjats blir Medicon Village större än vad AstraZeneca var när företaget var som störst i Lund. Nu kommer ytterligare en kraftig ökning. Det är vi väldigt glada för, fortsätter han.
Vad han känner till finns en stor enighet bland politikerna att klubba detaljplanen, som därmed kan vinna laga kraft redan i år.
Medicon Village kan iså fall sätta spaden i jorden redan nästa år och fullfölja projektet i den takt som ledningen för forskningsbyn önskar.
Det är ingen liten förändring det rör sig om. Bostadsdelen består av 22 000 kvadratmeter fördelade på 200-300 lägenheter. De nya bostäderna ska ligga ner mot Tunavägen och kan genomföras genom att äldre kontorsbyggnader omvandlas och byggs till.
Hotellet, som tillåts skjuta i höjden och kan bli 17 våningar högt, ska ligga precis norr om den nuvarande matsalen, parallellt med det forskningshus som håller på att byggas.
I dess närhet skapas också nya lokaler, 12 000 kvadratmeter stora, för kontor och vård.
Medicon Village planerar även en yta på 5 000 kvadratmeter för serviceändamål.
– Att området får bostäder är ett lyft på flera sätt. Det är ett positivt tillskott för Medicon Village. Och Lund behöver fler bostäder. Det innebär också att området blir mer tillgängligt för allmänheten, även om delar fortfarande blir stängda. Det höga stängslet från AstraZeneca-tiden försvinner, säger Björn Abelson.
Ett parkeringsgarage för 550 bilar samt mer än 1 000 cykelparkeringar uppförs också och ska fungera som bullerbarriär mot motorvägen.
I framtiden finns utrymme för fortsatta förtätningar av området. Den nu aktuella planen gäller den södra delen. I norr finns större möjligheter.
– Vi har ett ramprogram för Medicon Village som tillåter att forsknings- och företagsområdet blir fyra gånger så stort som under AstraZeneca. Det handlar om att bygga tätare och högre än tidigare. Det behövs. Området är oerhört attraktivt, så hett som det kan bli i Lund, säger Björn Abelson.
Han tänker på det strategiska läget i närheten av E22, spårvägen, Ideon, universitet och ESS/MAX IV.
Parallellt med Medicon Villages expansion finns de pågående planerna på att förtäta Ideon, som kan fördubbla sin kontorsyta. Detta ska bland annat göras genom att Ideon får växa ut mot kanterna av de omgivande vägarna.
– Trycket på Lund är högt och sammantaget kommer detta innebära att Lund och regionen får tusentals nya jobb, samtidigt är de samlade utbyggnadsmöjligheterna i området så stora att de kommer att räcka i minst 20 år till, säger Björn Abelson.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev