Hotellgäster övervakas otillåtet

Skåne Fyra hotell av tio följer inte reglerna för kameraövervakning.
Två skånska hotell finns bland de granskade - och båda fick anmärkningat.

Det är länsstyrelserna som har tillsyn över kameraövervakning. I en nationell granskning fick 41 procent av 123 kontrollerade hotell anmärkningar om, till exempel, övervakning utan tillstånd, felplacerade kameror och otydligt skyltning. Det visar länsstyrelsernas tillsynsrapport för förra året.

I Skåne granskades två hotell och båda fick anmärkningar.

”Samtliga granskade objekt är platser där övervakningen som bedrivs riskerar att träffa en stor krets av människor. Hotell är en plats som är mycket känslig ur integritetssynpunkt eftersom det är en plats för rekreation, som enskilda besöker på sin fritid men som även besöks inom arbetet vid exempelvis tjänsteresor och konferenser. Integritetsintresset är därför mycket högt på hotell”, skriver man i tillsynsrapporten.

– Det är förvånande många hotell som inte följer tillstånden, säger Henrik Kvennberg som genomfört tillsynen i Skåne län, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelserna kontrollerar kameraövervakningen i en verksamhet varje år. Tidigare år har bland annat restauranger, butiker, sjukhus, gym och badanläggningar granskats.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev