Här syns fiskaren klippa trålen i Greenpeace filmdokumentation. Foto: Greenpeace

Greenpeace anmäler olagligt trålfiske

Öresund Greenpeace har granskat fisket i de norra delarna av Öresund och upptäckt trålfiske - trots att det varit förbjudet i 80 år.

Under en månads tid har Greenpeace dokumenterat trålfiske i Öresund. Det är på den danska sidan, i de norra delarna av sundet, vid Hornbaek, tvärs över från Höganäs, Greenpeace har befunnit sig efter att under lång tid ha fått höra uppgifter om att fiskare från Gilleleje trotsade trålfiskeförbudet.

Dels handlar det om det område som varit stängt för trålfiske under 80 års tid och dels handlar det om det området som kallas för Trekanten där man får tråla stora delar av året men där det nu råder fiskeförbud eftersom torsken leker.
– Det har vi dokumenterat med video och foto från land. I söndags åkte vi ut med gummibåt för att filma närmare och för att prata med fiskare, berättar Magnus Eckeskog, havs- och fiskeansvarig för Greenpeace Danmark.

Efter att ha filmat två olika båtar som trålat i området gick man närmare för att få kontakt med fiskarna.
– Det som händer då är att den ene fiskaren, när vi kommer fram, troligtvis redan har kapat sin trål för den finns inte där längre och den andra trålaren klipper av trålen när vi åker bredvid för att göra sig av med bevismaterialet. Allt det här har vi på film som lämnades över till den danska fiskerikontrollen som ska ta det här vidare.

Den fiskare som inte kom ut på däck försökte man kontakta via radio men han svarade inte. Den andre svarade inte heller på radion men han gjorde det när man från Greenpeace sida ropade till honom.
– Han svarade att ni har inte med det här att göra. Han ville inte föra någon dialog. Jag har sett reaktioner från fiskare ifrån Gilleleje i dansk media att vi ska hålla oss borta från det här och låta myndigheterna sköta det. Men vi tycker att det har pågått i så lång tid att vi är tvungna att gripa in.

Det är fiskerikontrollen som ska värdera vad det rättsliga efterspelet blir.
– Men de kunde direkt säga att den film vi visade dem igår kommer att leda till någon form av polisanmälan.

Varför är det viktigt att det inte trålas i Öresund?
– Öresund är ett fantastiskt havsområde både för Sverige och Danmark i och med att vi har haft det här fiskeförbudet så länge. Bottenförhållandena är väldigt intakta och det där en väldigt diversifierad artrikedom. Torskbeståndet är oerhört mycket mer produktivt än vad det är i Kattegatt. Här finns också en mycket större andel stora torskar i och med att man har en mer naturlig åldersfördelning på grund av ett mer hållbart fiske med garn och spö.

– Trålningen innebär att man stör reproduktionen när torsken leker och torskbeståndet i Öresund är väldigt viktigt för beståndet i Östersjön och Kattegatt. Fisk är en gemensam resurs och man förstör för allmänheten och för de fiskare som håller sig inom ramarna för lagen.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...