Fråga om fängelset till Malmö

SVEDALA

Nils Thott, en av initiativtagarna till Fängelsefritt Svedala Samordningsförening, har kontaktat Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh för att ta del av kommunens beslut angående förfrågan om att lägga en kriminalvårdsanstalt i Malmö.
”Jag är nyfiken på vilken analys ni i Malmö gjorde utifrån möjligheten att låta Kriminalvården placera en anstalt i kommunen. Samt om ni ställde er positiva, negativa eller neutrala till möjligheten” skriver Nils Thott.
Styrelseordföranden svarar nu men hänvisar vidare till stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson som fått i uppgift att berätta hur man resonerat i frågan.

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...