Så här ska aktivitetsparken i Sjöbo se ut. Skiss: Sjöbo kommun

Aktivitetsparken kan påverkas efter beslut

Sjöbo Sjöbo kommun har ansökt om att få ett halvår till för att färdigställa aktivitetsparken vid Marlenas park. Detta för att beviljas ett bidrag på drygt fyra miljoner kronor.
Men Boverket meddelar nu att de bara tänker förlänga tiden en månad. Frågan är hur det blir med parken då?

Aktivitetsparken, som planeras vid Marlenas park och Törnedal, beräknas kosta drygt åtta miljoner kronor. Kommunen tänker anlägga en skejtbana på 1 100 kvadratmeter, flera boulebanor och parkour. Det finns även framtida planer på ett litet kafé, skärmtak och toaletter.
Boverket har meddelat att de betalar upp till drygt fyra miljoner kronor om skejtbanan är klar till mitten på oktober och att åtgärderna redovisas den sista oktober. Stödet ges till utemiljöer i vissa bostadsområden.

Men bygglovet överklagades till länsstyrelsen. Och de klagande fick rätt så tillvida att länsstyrelsen tyckte att bygglovsbeslutet borde vara tydligare, politikerna i samhällsbyggnadsnämnden hade inte motiverat tydligt nog varför man kan tillåta en avvikelse mot detaljplanen.
Det har nämnden nu försökt i ett nytt bygglov.

Allt har nu lett till att byggstarten har försenats.
– Byggstarten var planerad till den första mars, säger Åsa Löfgren.
Upphandlingen är klar men vilken entreprenör som ska bygga parken vill kommunen inte avslöja då bygglovet fortfarande kan överklagas.
Tekniska förvaltningen befarar att de inte kommer att hinna få parken klar till datumet som Boverket kräver för att dela ut stöd. Kommunen har därför frågat om de kan få ytterligare sex månader på sig, alltså fram till april 2019.
– Vi misstänker att vi inte kan hålla tidplanen eftersom vi räknar med en byggtid på åtta månader. Nu har skrivit och berättat vad vi gjort så här långt, säger Åsa Löfgren, utvecklingsledare på tekniska förvaltningen.

Men på tisdagen kom svaret från Boverket. De förlänger tiden till 27 november. I beslutet står det att slutdatum kan förlängas två år efter att stöd meddelats, vilket Boverket gjorde 28 november 2016.
Jesper Andersson, chef för tekniska förvaltningen, förstår Boverkets beslut.
– En månad är bättre än inget, det ger oss lite mer tid.

Kommer ni att lyckas få parken klar i tid?
– Vi får hoppas att bygglovet inte överklagas och att vi får komma igång så snart som möjligt. Vi får även pressa våra entreprenörer så att allt ska vara klart, både byggt och redovisat, till det bestämda datumet.
– Fyra miljoner är en rejäl summa för en kommun, så det vore ju synd om de brinner inne.

Men om ni inte får bidraget då, bygger ni parken med innehåll så som ni har planerat då?
– Det vet vi riktigt än.

Det får ni alltså lyfta för politiken?
– Ja, det får de ta ställning till.
– Men vi har fått beviljat investeringar för parken på nio miljoner kronor. Det har politikerna beslut.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev