Liberalerna är oroliga för att Hörbys enda kvarvarande bankkontor ska försvinna på sikt och vill att kommunen och näringslivet tar krafttag för att bibehålla servicen in byn.
Gulf-macken på Ringsjövägen är den enda bemannade bensinstationen som finns kvar i Hörby centrum sedan både Statoil och Preem lagt ner. Foto: Jonas Karlsson
Birger Larsson, gruppledare för Liberalerna i Hörby.

Varnar: Servicen i centrum riskerar att försämras

HÖRBY Det är hög tid att kommunen tar ett helhetsgrepp om utvecklingen av Hörby centrum tillsammans med köpmannaföreningen, bankerna, företagarna och andra näringsidkare.
Det anser Liberalerna, som vill att kommunen kraftsamlar för att servicegraden inte ska försämras när det gäller handel, banker och annan service.

Det är i en motion till kommunfullmäktige som Liberalerna lyfter upp frågorna om Hörby centrums utveckling och varnar för att servicen kan försämras om inget görs.

– Hörby är känt som en marknadsplats och har historiskt haft ett bra centrum många butiker och bankkontor.
– Fortfarande ligger vi högt i SCB:s enkät när det gäller servicegrad. Detta måste vi värna om, skriver Birger Larsson (L) i motionen.
Ombyggnaden av centrum drar snart igång. Det är planerat sedan länge och ingår i satsningen på att anpassa Hörby för superbusskonceptet.

– Men det är viktigt att satsningen som görs i centrum inte stannar av, utan den måste fortsätta tillsammans med köpmannaföreningen, företagarna och andra intressenter, anser Birger Larsson.

– Det finns vissa orosmoment som kan påverka utvecklingen. Ett av dem är den pågående digitaliseringen och den ökande e-handeln, samt de stora köpcentrumen som växer upp i Lund, Malmö och Kristianstad.
Birger Larsson är orolig för att servicen i Hörby centrum kommer att nedgraderas på några års sikt.
– En tätort med ett utarmat centrum är inte positivt vare sig för invånarna eller köpmännen. Vi måste fortsätta vara rädda centrum, så att det inte tappas bort. Det här är viktigt för oss. Det är kommunens skyldighet att stötta och hjälpa till och hela tiden supporta centrum så att det kan hålla igång, säger han.

I motionen noterar Liberalerna att det bara finns en bensinmack med tillhörande butiksdel kvar i Hörby centrum. Inom några år har Hörby kanske enbart automatstationer kvar och inga bemannade mackar, varnar partiet.
– Kan samma sak hända inom andra sektorer. Ja, troligen har vi inget bankkontor kvar om några år. I dag finns det bara ett bankkontor med reducerad manuell betjäning.

Men det är väl inget som talar för att Sparbanken Skåne kommer att lägga ner sitt bankkontor i Hörby?
– Nej, men det är inget som talar för att det kommer att vara kvar heller, säger Birger Larsson.

Liberalerna anser att kommunen, företagarna och köpmännen måste hjälpas åt att lyfta upp frågorna om centrums framtid på bordet.
– Kommer det att finnas något bankkontor kvar i Hörby? Måste våra äldre ta bussen eller bilen till Lund, Eslöv och Kristianstad för att uträtta sina bankärenden? undrar Birger Larsson i motionen.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev