Spotify låter lyssnare lägga till låtinformation

Internet Spotify lanserar ett nytt verktyg som låter betrodda lyssnare föreslå tillägg till information om musiken på streamingtjänsten.

Genom att experimentera med verktyget, som kallas Line-in och än så länge bara finns för de som lyssnar via appen på sin dator, hoppas Spotify lära sig bättre förstå hur lyssnarna tolkar musiken och på så sätt förbättra upplevelsen för både lyssnar och artister, skriver man i ett pressmeddelande.

Bland kategorierna som lyssnarna bjuds in att föreslå innehåll till är hur explicit texten är, vilken genre låten tillhör, olika alias, språk, humör, taggar, artistroller och externa länkar.