Set Mattsson. Foto: Kim Ekvall

Set Mattsson tillbaka med ny Palm-deckare

Fyra frågor Fyra frågor till skånska författaren Set Mattsson som är aktuell med sin fjärde historiska deckare i om kriminalöverkonstapel Douglas Palm från Malmö. Kvinnan vid kanalen heter den och kommer ut 16 mars.

Hur har det varit att återvända till Douglas Palm?
– Jag visste redan efter min första roman att jag ville följa Palm fram till i mitten av sextiotalet, till hans pensionering, och det känns bra att den planen fortfarande håller. Den nya romanen utspelar sig under tidigt femtiotal, en på många sätt omtumlande tid med rysspioner, fruktan för atombomber och folkhemsbygge. Även för Palm, som hunnit fylla femtio, är det en turbulent tid. Hans äktenskap är inte vad det borde och han tvingas fatta beslut som får förödande konsekvenser.

Vad handlar boken om?
– I korthet om en ung prostituerad kvinna som utsätts för ett övergrepp vilket får henne att vilja göra upp med sitt tidigare liv och starta om. Min redaktör på förlaget tyckte att det fanns beröringspunkter mellan handlingen och #metoo rörelsen. Jag kan se vad hon menar, men det får i så fall helt och håller tillskrivas slumpen. Boken var i princip färdigskriven när det första #metoo uppropet publicerades. Romanen handlar också om ett samhälle som upplever ett ökat hot från öster och de konsekvenser det för med sig i form av misstänksamhet, rädsla och hat. Och i likhet med dagens samhälle var det ofta invandrare som drabbades.

Har det varit mycket research?
– Det hör till när man som jag skriver historiska romaner. Den här gången har jag hämtat mycket material från Rådhusrättens protokoll från rättegångar mot hallickar och, som det kallades, lösdrivande kvinnor. Prostitution var inget brott vid den här tiden, varken för kunden eller kvinnan. Men att utnyttja kvinnor för egen vinning kunde ge fängelsestraff. De kvinnor som inte hade en fast adress riskerade att gripas för lösdriveri och, beroende på hur gamla de var, hamna på uppfostringsanstalt eller arbetsläger.
Som vanligt har jag har också läst mikrofilmade dagstidningar för att få en känsla av tiden. Det är också här jag hittar händelser som sedan hamnar i mina romaner. Mycket av det jag skriver om bygger alltså på verkligheten och även om mina romaner inte är ’dokumentära’ så vill jag att läsarna ska få den känslan.

Vad är nästa bokplan för din del?
– Kvinnan vid kanalen är den första romanen i en serie som jag kallar för ”I bombens skugga”. Det är ett försök att skildra femtiotalets Malmö och Sverige. Jag har redan börjat arbetet med nästa roman som är tänkt att komma ut hösten 2019. Den kommer att ta upp ett ämne som har sin motsvarighet i vår tid, men det här gången är det ett medvetet val av mig.