Björn Magnusson (L) tycker att de övriga partierna stänger Liberalerna ute.

Liberaler vill tillsätta integrationsgrupp

STAFFANSTORP Liberalerna i Staffanstorp vill att husvagnarna för nyanlända placeras centralt och är inte främmande för modulbostäder som ett sista alternativ.

I en debattartikel i lokaltidningen Spegeln deklararer Liberalerna i Staffanstorp delvis en annan syn än allianskollegorna i Moderaterna när det gäller integrationen och bostadsfrågan för nyanlända.
– Vi vill att nyanlända i vår kommun ska känna sig välkomna och på ett värdigt sätt integreras i vårt samhälle, skriver Björn Magnusson och Niklas Nettrup, båda (L).

De har en plan för hur de vill att detta ska genomföras och menar bland annat att husvagnarna, där nyanlända män placeras, är tillfälliga och att ingen ska bo där mer än tre månader.
Husvagnarna bör dessutom flyttas från industriområdet där de nu står och placeras centralt, exempelvis på Sockerbrukstomten eller på den före detta Montessoritomten i Hjärup.
– Huvudalternativet vid brist på andra boendealternativ är moduler för nyanlända att bo i, säger de också.
Moduler och inköp av bostäder åt nyanlända är något som kommunalrådet Christian Sonesson (M) tidigare avvisat vid flera tillfällen med motiveringen att det inte är ett ansvarsfullt sätt att använda skattebetalarnas pengar på.

Liberalerna vill också tillsätta en parlamentarisk grupp direkt under kommunstyrelsen som i samverkan med det kommunala bostadsbolaget, frivilligorganisationer, föreningslivet, kyrkan, byalag med flera utarbetar en handlingsplan för mottagande på lång sikt.
– Man bör samverka med det lokala näringslivet för att skapa kortare eller längre arbetstillfällen för att bidra till integrationen, menar Björn Magnusson och Niklas Nettrup (L).
En integrationsgrupp har även efterlysts av Socialdemokraterna.
Torbjörn Lövendahl (S) tycker det är svagt att kommunen inte redan bildat en sådan.
– Vi säger ja till det direkt. Vänsterpartiet har tidigare motionerat i frågan också men den föll då. Vi har också efterfrågat en temadiskussion om integration i kommunfullmäktige.
Staffanstorps kommun är också på gång att annonsera efter och anställa en bostadskoordinator.
– Personligen tror jag det är bra. Då kan kanske kommunens integrationssamordnare frikopplas från uppdraget att jaga bostäder vilket var en av flera orsak till att den förra samordnaren slutade, säger Torbjörn Lövendahl.
– All tid gick åt till att jaga bostäder och det fanns inte tid till att jobba med integration. Viktigt är dock att en anställd bostadskoordinator får rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, säger han.
De akutplaceringar Staffanstorp gör i dag, där nyanlända familjer med barn bland annat anvisas boende på campingplatser och vandrarhem i andra kommuner, har ifrågasatts, inte minst för att barnens skolgång måste ordnas.

Sjöbo kommun överraskades i vintras av att Staffanstorp placerat barnfamiljer på campingen vid Oran. Det hela uppdagades när barn som man i Sjöbo inte kände till fanns där, kom till skolan.
För att inte detta ska upprepas bjöd ordförande i familjenämnden, Magnus Hammarskjöld (M) in representanter för Staffanstorp till möte i Sjöbo i fredags, skriver Ystads Allehanda. Men Staffanstorp kunde inte komma då. En ny inbjudan kommer därför att skickas ut, enligt YA.

Dagens fråga

Är du stressad över julen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev