Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT

Lärare väljer bort Lund för ökad stress

lund Fackföreningen Lärarnas Riksförbund, LR, slår larm om lärarnas arbetssituation i Lund.
Många söker sig från kommunen eftersom de upplever att stressnivån är för hög, de kvinnliga lärarna mår genomgående sämre och lönerna, särskilt för de mer erfarna lärarna, är för låga.

– Vi har en hög arbetsbelastning i Lund. Föräldrar och elever ställer krav på att resultaten ska vara goda. Våra skolor presterar också bra, men många lärare slutar eftersom de har en föreställning om att stressnivån är lägre på andra ställen, säger Robert Jivegård, kommunombud för LR.
De resultat som nu offentliggörs bygger på LR:s arbetsmiljöenkät 2017.

Arbetsbelastning och stress för lärarkåren har uppmärksammats av fackförbunden under en längre tid. Detta har lett fram till en handlingsplan.
– Om den följs kan arbetsmiljön bli bättre. Det rör sig främst om verktyg som prioriteringslistor för lärarna, vad de ska fokusera på om tiden inte räcker till. Dessa har godkänts av arbetsgivaren både för grundskolan och gymnasiet och vi räknar med att handlingsplanerna snart ska slå igenom i verksamheten, säger Robert Jivegård.
LR väljer att lyfta fram tre områden utifrån sammanställningen av enkäten.

Det rör sig om att lärare söker sig från kommunen på grund av stress, de kvinnliga lärarnas arbetssituation och löneläget.
Gällande lönerna menar LR att de yngre lärarna har fått en bättre ingångslön, men att det saknas satsningar på de mer erfarna.
Grundskollärare kan höja sina lön genom att byta tjänst. Den möjligheten är begränsad för gymnasielärarna, där det finns färre arbetsplatser.
– Livslönen för en lärare är ungefär den samma som för den som har börjat att arbeta direkt efter gymnasiet. Utbildningspremien är väldigt liten, säger Robert Jivegård.

Varför de kvinnliga lärarna avviker i enkätsvaren har LR ingen förklaring till.
Kvinnorna är i mindre utsträckning nöjda med sin lön, färre hinner med sina arbetsuppgifter, fler upplever en ökad arbetsbörda, fler upplever stress och en större andel har sökt en annan tjänst.
Philip Sandberg (L), kommunalråd, reagerar över LR:s uppgifter och skriver i en kommentar till Skånska Dagbladet:
– Det är inte rimligt att lärare ska vara föräldrar, socialarbetare, poliser och administratörer samtidigt som de ska undervisa. De måste få verktygen att skapa trygghet i klassrummet, erfarna lärare behöver få mer konkurrenskraftiga löner, elevhälsan måste fungera och lärarassistenter skulle kunna avlasta i det dagliga arbetet.
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam är bortrest och har inte hunnit sätta sig in i resultatet av enkäten. Han lovar att återkomma till tidningen med kommentarer.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev