Fler problem med åldersbedömning

Statistik kan vara svårbegripligt för den som inte arbetar med det. Det krävs mycket data för att man ska kunna dra slutsatser och det kan vara svårt att veta hur olika typer av data ska tolkas. Att siffror som inte beskriver samma sak tolkas som om de gör det är ett klassiskt misstag.
Professorerna i statistisk Johan Bring och Lars Rönnegård larmar om att det finns ytterligare allvarliga fel i den rapport från Socialstyrelsen som Rättsmedicinalverket använt som underlag för att välja metod för medicinska åldersbedömningar av asylsökande. De har tidigare varnat för att sannolikheten för att en pojke bedöms som vuxen är betydligt större än vad som står i rapporten. De menar nu att också det motsatta stämmer: vuxna kan felaktigt bedömas som barn i mycket större utsträckning än man tidigare trott, särskilt den som bara är något år för gammal för att definieras som barn.
Det är befogat att påpeka det igen: kritik mot metoden med åldersbedömning gjord genom magnetröntgen av knäleden handlar inte om flykting- eller migrationspolitik. Det handlar om vetenskapshygien och om att staten ska hålla sig för god för otillförlitliga metoder. Är metoden inte bortom kritik kan och bör staten inte använda sig av den för att inte utsätta yrkesmän med höga etiska ambitioner för risken att ofrivilligt bete sig oetiskt.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev