”Chans att själva styra upp det här”

Skurup Moderbolaget Skurup Kommunhus AB sinkas i sitt arbete när dotterbolaget Skurupshem är sena med bokföringen. På lång sikt kan det bli problem för moderbolaget.
– Vi har ett uppdrag att se till att leverera det vi är skyldiga, tillsammans med vd, för att få ansvarsfrihet, säger Magnus Alm (S).

Det är ett problem att det är andra året i rad som Skurupshem är sena med bokföringen och att det inte blivit bättre sedan vd-bytet konstaterar Magnus Alm (S), som är ordförande i moderbolaget Skurups kommunhus AB.
– Förtroendet för det som levereras kan ifrågasättas i och med att de har haft tidigare problem att leverera. Det väcker frågor, säger Alm.

Alm konstaterar att kommundirektören har i uppdrag att ta reda på om något fel har begåtts av den konsult och andra som jobbat med bokföringen på kommunens ekonomiavdelning, men att det är lika viktigt att titta på det underlag som Skurupshem levererar till kommunens ekonomikontor.
– Det kan finnas kompetensproblem på Skurupshem, säger Alm.

I ett första skede vill moderbolaget se att Skurupshem får en chans att själva ta ansvar och styra upp arbetet.
Bokföringen ska strax vara klar enligt uppgifter till kommunledningen.
– De ska få en chans att lösa det här själva. Gör de inte det får moderbolaget gå in.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev