De boende invid Grand Prixvägen, som går genom Hofterup och Ålstorp, är kritiska till att ännu ett naturområde bebyggs. Foto: Stefan Persson

Byborna vill stoppa byggplaner i skogen

Hofterup/Ålstorp Er-Ho Byggs planer på att bygga 55 hyresrätter i ett naturvårdsområde i Hofterup möts av en stor mängd kritiska röster.
141 Hofterups/Ålstorpsbor har undertecknat en protestskrivelse där de kräver att bygget stoppas.

”Vi flyttade hit på grund av naturen och har glädje av den varje dag. Om Illervägen och Minkvägen blir inkörnings vägarna till det nya bygget, då kommer den lugna området bli mer trafikerat och då försvinner charmen”, och ”Det är en idyll som man skall värna om”, lyder några av kommentarerna som bifogats till namnunderskrifterna.
Området det handlar om ligger öster om Grand Prixvägen i höjd med infarten till Skönadalsskolan. I dag består det av omkring 2,5 hektar naturvårdsmark.

Redan 2002 pekades det ut som utbyggnadsområde i kommunens fördjupade översiktsplan. Några år senare lämnade Götenehus in en ansökan om att ta fram en detaljplan för 36 radhus i ett och två plan. Också då protesterade boende i området eftersom trafiken skulle öka på gatorna i området.
Planen blev dock aldrig färdig eftersom konjunkturerna gick ned.
När sedan Er-Ho Bygg i höstas lämnade in en ny ansökan om att ta fram en detaljplan, denna gången för 55 hyresrätter.
Protesterna lät inte vänta på sig nu heller. Såväl trafiken som att ett naturområde tas i anspråk har mötts av högljudda protester, både i sociala medier och i brev till kommunen.

Och kritiken kan ha fått effekt. Åtminstone tillfälligt. Planutskottet har beslutat att inte fortsätta arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Anledningen är att trafikfrågan inte är löst, säger kommunalrådet Pia Almström (M), ordförande i planutskottet.
– Vi är ett antal politiska partier som sagt att trafiken måste lösas utan att den leds in på småvägarna. De är rätt smala. Med 55 radhus blir det en del bilar varje dag.

I stället måste en rondell eller en helt ny utfart till Grand Prixvägen anläggas, något som ligger några år bort. Det kan tidigast ske när Trafikverket ska anlägga en cykelväg längs Grand Prixvägen.
– Det beror rätt mycket på Trafikverket, säger Pia Almström.
Däremot biter inte argumentet att naturmark tas i anspråk lika hårt på politikerna. Pia Almström menar att det behövs mindre hyresrätter för att ge exempelvis äldre eller personer som separerar chansen att bo kvar på orten när de flyttar från villan.

– Vi har byggt några sådana bostäder. De har blivit väldigt populära. Det är tyvärr så att var vi än bygger så är det inte särskilt populärt säger hon.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev