Arianna Benigno från Svenska byggnadsvårdsföreningen engagerar sig i Sågmöllans framtid.
Arianna Benigno från Svenska byggnadsvårdsföreningen engagerar sig i Sågmöllans framtid. Här i samtal med medlemmar från Möllerikeföreningen i Stockamöllan.
Arianna Benigno från Svenska byggnadsvårdsföreningen engagerar sig i Sågmöllans framtid.
Arianna Benigno från Svenska byggnadsvårdsföreningen engagerar sig i Sågmöllans framtid.
Arianna Benigno från Svenska byggnadsvårdsföreningen engagerar sig i Sågmöllans framtid.

Sågmöllans öde engagerar

Eslöv/Höör De många möllorna i Stockamöllans Möllerike är en turistmagnet som engagerar. Sedan några år har en av dem, Sågmöllan, varit i stort behov av renovering och frågor har väckts om vad som händer.
Svaret är att ägarna planerar att sätta igång i år.

Senast Sågmöllan fick en uppfräschning med nytt halmtak var 2001.
– Vi hade förväntat oss att taket skulle hålla åtminstone till mitten av 2020-talet men även om arbetet var fullgott så var valet av halm inte det bästa, säger Georg Welin, Onsjö härads hembygdsförenings förre ordförande.
– Jag har påtalat behovet av nytt tak i flera år och varit i kontakt med Höörs kommun men de har inte velat släppa till pengar.
Christer de la Motte, tillförordnad kultur- och fritidschef på Höörs kommun, bekräftar att man våren 2017 fick en skrivelse från bland andra Georg Welin med en önskan om åtgärder för att rädda Möllerikets kulturmiljö.
– Brevet gäller hela området och ingen särskild mölla nämns. Kultur- och fritidsnämnden har skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen som lovat att behandla det i samband med budgetarbetet för 2019, säger han.

Vid en byggnadsvårdsdag förra året fick Georg Welin kontakt med Arianna Benigno som är länsombud i Skåne för Svenska byggnadsvårdsföreningen. Det är en ideell förening som jobbar för skydda, vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider.

Arianna Benigno besökte Sågmöllan, såg förfallet, och engagerade sig i frågan. Hon kontaktade Höörs kommun och länsstyrelsen utan framgång. Beskedet från länsstyrelsen var att frågan om möllans renovering inte var något aktuellt ärende.
– Ingen från Höörs kommun har hört av sig till mig och jag har inte hittat någon detaljplan över området på deras hemsida. Jag tycker att kommunen borde ha bättre koll och en plan för sådana kulturhistoriskt värdefulla byggnader, säger hon.
– En sådan här miljö borde kunna utnyttjas som utflyktsmål för skolklasser för en konkret lektion i historia, säger hon.

Skånskan stämmer träff med henne i Kulturfabriken i Stockamöllan för en promenad till Sågmöllan. I möteslokalen råkar vi på medlemmar i Möllerikeföreningen som förbereder sig inför kvällens årsmöte.
– Jag gick förbi Sågmöllan för ett tag sedan och pratade med några byggarbetare som täckte över byggnaden med en presenning. Det verkar som om något är på gång, säger föreningens ordförande Magnus Hauschildt.

På 1970-talet köptes Sågmöllan och intilliggande Bålamöllan av John Wedebäck. 2001 gjorde Regionmuseet i Skåne en antikvarisk undersökning av de båda möllorna och resultatet blev att Bålamöllan byggnadsminnesförklarades 2003.
– Dock inte Sågmöllan, vilket är synd för de två möllorna ligger så nära varandra och ingår i en helhet, säger Georg Welin.
Med andra ord är det framförallt ägarens ansvar att hålla efter Sågmöllan. Och nu har förberedelserna för en renovering påbörjats.
– Ja, vi lät täcka taket med en presenning för att stoppa förfallet. Regn och snö läcker in genom stora hål, säger Katarina Wedelsbäck-Bladh, som tillsammans med mor och syskon äger möllan.
– Nu håller vi på att leta finansiering till renoveringen och att kontakta länsstyrelsen står högt på min lista. Jag har kontaktat takläggare men det är lång väntetid hos dem – dock finns det en del timmerarbete som kan göras under tiden så vi hoppas kunna komma igång i år, säger hon.
– Om det är renovering på gång så är det en mycket positiv nyhet, säger Arianna Benigno.

Läs mer:

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Webbkryss