- Svenska bönderna har tagit ett stor ansvar och arbetar verkligen för att minimera användningen av antibiotika. Vi använder den minst i världen, säger Hans Ramel. Foto: Jari Markkanen
Hans Ramel på Övedskloster

Ramel kan få toppost

ÖVED Hans Ramel på Övedskloster kan bli ny ordförande för LRF Skåne den 22 mars då organisationen håller regionstämman. Han är valberedningens förslag.

– Jag brinner för utveckling av svenskt lantbruk och det vore spännande att få driva sådana frågor tillsammans med medlemmarna, säger han.

Han har flera frågor som han vill arbeta med som ordförande. Det är bland annat förverkligande av livsmedelsstrategin, bättre kommunikation till medlemmar och konsumenter, att få fler ungdomar att välja lantbruksutbildningar och lyfta fram den svenska matens höga kvalitet.
– En ödesfråga för hela världen är ju användningen av antibiotika. Svenska bönderna har tagit ett stor ansvar här och arbetar verkligen för att minimera användningen. Vi använder den minst i världen.
– Lantbruket har teknik och kunskap att producera råvaror på ett bra sätt. Men vi måste bli bättre på att berätta om det och lyfta fram det positiva, betonar Hans Ramel.

En positiv signal till de svenska bönderna är regeringens nationella livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet som antogs förra året. Den omfattar hela livsmedelskedjan.
– Vi kommer inte att tillåta att man ställer livsmedelsstrategin i en pärm i en hylla och är nöjd med det. Grundtanken med den är att vi ska öka produktionen i Sverige. Det är ett viktigt vägval som LRF nu vill se i verkligheten också, säger Hans Ramel.
– Vi ligger i framkant i världen när det gäller livsmedel. Om man vill lämna en mindre påverkan på miljön så ska man välja svensk mat.

Hans Ramel anser att det är viktigt att få fler ungdomar att välja i lantbruket. Ett sätt är att skapa attraktiva utbildningar och förmedla att lantbruket är en framtidsbransch. Det är ett arbete som LRF redan nu jobbar med på olika plan.
– Många ser lantbruket som en livsstil, men vi försöker förflytta det till att vi måste vara företagare för att det ska bli mer hållbart i längden ur tre aspekter, socialt, ekonomiskt och miljömässigt, förklarar han.
En annan hjärtefråga för Hans Ramel är äganderätten.
– Äganderätten är grunden för företagandet. Vi ska stärka upp den så att de som äger marken ska ha rådighet över sin egendom utan att myndigheten ska säga vad de ska göra med den, säger han.
Han avser att vara aktiv på Övedskloster, även om han blir vald till ordförande i LRF Skåne.
– Jag har duktiga medarbetare och därför ser jag att det finns möjlighet för mig att ta på mig rollen som ordförande.

Han förklarar att ett grundläggande uppdrag för ordförande är att leverera nytta för medlemmarna så att de känner att de får valuta för sin medlemskap.
– Min första grej som ordförande skulle vara att få den nya styrelsen att jobba som ett lag och att alla input kommer fram.

Läs mer:

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev