Jonas Wilson och Siv Andersson är glada för att Holma folkhögskola flyttat ut till Askeröd. I alla fall tillfälligt. foto: Tobias Lagerholm

Nu är Askerödsborna beredda att ställa om

askeröd Många mindre byar för en tynande tillvaro. Men det finns undantag och undantagen kan bli fler. Det menar Jonas Wilson, ordförande i Askerödsbygdens byförening som inspirerats av den engelska omställningsrörelsen. Som en start har Holma folkhögskola flyttat ut en av sina kurser till Askeröd.

När Jonas Wilson för sex år sedan tog beslutet att lämna staden för landet föll valet på Askeröd.
– Vi gjorde ett tärningskast. Vi ville ha ett hus med en del mark och närhet till naturen. Det fick vi här, säger han.

Efter en regeringssatsning på folkhögskolorna har Holma folkhögskola kunnat växa och erbjuda fler utbildningar. Jonas Wilson som jobbar just på Holma fick idén om en kurs som stöttar människor som bor i mindre byar.
Utbildningen i folkhögskolans regi hade på söndagen sin tredje föreläsning och precis som tidigare träffades deltagarna i Askeröds gemensamhetslokal Byaloftet. Idén med omställningsrörelsen kommer från byn Totnes i England.

– Det var 2006 som läraren Rob Hopkins lanserade tankarna om att små byar inte ska vänta på företag och politiker utan agera själva, säger Jonas Wilson.

I Totnes skapade man en lokal valuta och satte igång en satsning på hållbarhet. Idéerna fick snabbt spridning till andra engelska byar och sedan också till Sverige. Nu hoppas Jonas Wilson att Askeröd står på tur.
– ”En by ställer om” passar in i byns profil. Här tror man på landsbygden. Askeröd har precis som många andra byar varit blomstrande och sedan halkat efter. Tidigare fanns här bland annat järnväg, tre mataffärer och en urmakare, säger han.
Jonas Wilson ser flera möjligheter till hur Askeröd kan ställa om.
– Jag vet att det finns flera i byn som kan odla mat. Här finns en gårdsbutik som kan integreras i detta. Någon som jobbar med IT-frågor kan hjälpa till med att skapa en lokal marknad. Vi skulle kunna ha en lokal resursbank där man kan sälja eller låna saker. Det viktigare är att vi sänker trösklarna, säger han.

Förebilder i Skåne är Sösdala och Röstånga. I den senare byn har Nils Phillips varit en pionjär. Han har fått ett antal bybor att gå ihop och investera i fler av byns fastigheter. Bland annat köpte man stationshuset i byn och hyrde ut det till en krögare.
– Det ger positiva effekter. Om man vet att lokalen ägs av byfolk så går man också dit och äter, säger Jonas Wilson.

En av gårdagens kursdeltagare var Siv Andersson från just Askeröd.
– För mig var det en självklarhet att anmäla sig. Vad kan min generation göra för att utveckla Askeröd. Jag tänker på barnbarnen, sade hon.
Jonas Wilson hoppas på fler gemensamma investeringar i Askeröd i framtiden.
– Många ställer sig avvaktande till sådant men jag tror det är rätt väg att gå, säger Jonas Wilson och nämner ett växthus som exempel.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev