Centerpartiets ordförande Stina Larsson och byalagets ordförande Magnus Bagewitz framför byns skamfläck, Lilla Harrie Verkstads sedan länge övergivna lokaler som delar byn. Foto: Stefan Persson

Stor ilska efter planstopp

Lilla Harrie I många år har Lilla Harrieborna försökt förmå Finja AB att riva verkstadsbyggnaden mitt i byn och bygga bostäder på marken.
När företaget till slut presenterar planer på 24 villor så säger kommunens toppolitiker nej, ett beslut som tog några minuter att fatta. Ortens byalag har svårt att tro sina ögon.

– Jag kan tycka att det är märkligt att man säger nej, när man egentligen säger ja. Jag har varit i kontakt med tjänstemän och politiker, och alla har varit positiva. Sedan på sittande möte tar de ett snabb beslut och hänvisar till vägen. Det känns väldigt hastigt påkommet, säger Magnus Bagewitz, ordförande i Lilla Harries byalag.
Byalaget har under många år stridit för att få bort de gamla verkstadslokalerna mitt i byn. De har legat på såväl politiker, som anklagats för att ha glömt bort byn, som företaget som äger fastigheten, Finja AB.

När byborna förstått att Finja AB haft planer på gång har tongångarna varit mer positiva än på länge. Tills politikerna i planutskottet, där kommunalrådet Pia Almström (M) är ordförande, sade blankt nej till företagets ansökan om att ta fram en detaljplan för 24 villor och radhus.
I Skånskan hänvisade Pia Almström till den tunga trafiken som går längs Verkstadsvägen förbi det planerade bostadsområdet.
– Vi är tvungna att säga nej. Vi vet att det inte kommer att gå så länge vi inte har löst vägfrågan, sa hon häromdagen.
Det ger inte Magnus Bagewitz mycket för.
– Där är buller i dag, och det bor redan folk närmare vägen än vad de nya husen kommer att ligga. De byggs med ryggen mot Verkstadsvägen. Det har också gjorts bullermätningar som visar var det går att bygga inom de gränser som finns.

Magnus Bagewitz, som också sitter som ersättare för Centerpartiet i miljö- och byggnadsnämnden, får medhåll av partiets ordförande Stina Larsson, som länge engagerat sig i frågan om verkstadstomten.
Hon är framförallt kritisk till att planutskottet stoppar frågan innan det ens diskuterat alternativa lösningar.
– Visst, det kan bli besvärligt med buller. Men man hittar ingen lösning genom att bara lägga locket på. Det är mycket märkligt att politiker säger nej utan att först pröva olika lösningar, säger Stina Larsson.
Magnus Bagewitz är tydlig med att byalaget, som representerar Lilla Harrieborna, på inte sätt gett upp.
– Det är höga tongångar i byn efter att folk läste om detta. Vi kommer att höra av oss till kommunen och tala om vad vi vill. Gör om, gör rätt, säger Magnus Bagewitz, som menar att styrande politiker helt saknar intresse för byns utveckling.
– För två år sedan bjöd vi in politiker till byagården. Därefter är har vi inget hört. De har släppt Lilla Harrie.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev