SD hoppas på stöd för förbud

STAFFANSTORP Trots att Vellinge försökt och hittills misslyckats med att införa tiggeriförbud lägger SD i Staffanstorp nu samma förslag.

– Vi är väl medvetna om avslagen för Vellinges del och följer utvecklingen i kammarrätten med stort intresse, säger Richard Olsson (SD) men tycker ändå förslaget bör utredas även i Staffanstorp.
– Vi står bakom uppfattningen att en kommun måste ha möjlighet att själv avgöra vad som är bäst för kommunen.
Tiggeriförbud är en mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna, säger han.
– Vi anser att acceptans av tiggeri upprätthåller nöden och befäster de beroendeförhållanden och den kriminalitet som finns kopplad till denna verksamhet. Flera härvor med allvarlig människohandel och multiexploatering av fattiga EU-migranter har på senare tid avslöjats och idag är partier över blockgränserna eniga om att åtgärder behövs för att komma tillrätta med problematiken.

– Vi vill att det utreds om att det finns något sätt att införa tiggeriförbud i Staffanstorp, möjligen med andra formuleringar än i Vellinge, vilket eventuellt ökar möjligheterna att det godkänns. Men oavsett resultatet är vår motion, förutom en viktig profilfråga för vårt parti och ett sätt att nå ut till väljarna med vår politik, en markering mot regeringens handlingsförlamning i frågan, säger Richard Olsson (SD).

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev