Inom den statistiska felmarginalen

Allt färre svarar i telefon om ett okänt nummer ringer. En bieffekt är att det blir svårare att kartlägga vad folk tycker. Opinionsundersökningar via telefon ger inte något bra utslag längre. Till exempel är unga, lågutbildade och utrikes födda svåra att nå. Innebär det att opinionsmätningarna blir missvisande?
Efter Brexit och Trumps seger i det amerikanska valet har opinionsmätningar blivit omdiskuterade, eftersom båda händelserna visade att det räcker med att mätningen ska visa lite fel för att den ska förvirra.
Överlag kan det vara av godo om vi inte stirrar oss blinda på opinionsundersökningar, särskilt under valår. Politik är inte en tävling, även om det väldigt ofta kan verka så. Om opinionsmätningar ses som bara delvis tillförlitliga så kan det i bästa fall rikta om fokus till vad som sägs och görs i debatten, istället för vilket utfall det får i siffror.
Opinionsmätningar kan förmodligen också styra opinionen. ”Underdogeffekten” är omdiskuterad. Om ett parti eller en kandidat går in i en valrörelse som upplevd förlorare kan väljarna känna sympati, eller vilja rösta annorlunda än majoriteten. Det är inget kontroversiellt i sig, men opinionsmätningars roll kan skapa bilden av vinnare och förlorare. Motsatsen händer också: Miljöpartiet har gång på gång tagit stryk av att ha höga siffror på väg in i en valrörelse och sedan inte kunnat leverera samma resultat på valnatten.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev