Skurupshems bokföring är försenad och har blivit en dyr historia. Foto: Catharina Nilsson

Skurupshems nota för bokföring blev dyr

Skurup Skurupshems bokföring var inte klar i måndags när det var revisionsdags.
Personalavhopp och ökad fastighetsvolym har gjort Skurupshems bokföring till en strulig historia.
– Jag har blivit lovad att det ska bli klart till måndag, säger kommundirektör Marcus Willman.

Endast delar av Skurupshems bokföring fick revisionen se i veckan medan andra bolag presenterade hela bokföringen.
Skurupshem som tog över fastighetsförvaltningen av Skurup Kommunalas fastighetsbestånd samt kommunens fastigheter under hösten 2016 har haft större volymer att hantera under 2017. Flödet av ekonomiska transaktioner har ökat på Skurupshems lilla ekonomiska enhet.

Detta underlag har sedan lämnats över till Skurups kommun som har ”controllers”, det vill säga ekonomer som jobbar med verksamhetsstyrning och sammanställer bokslut.
Men bokslutet är försenat. För flera ekonomer har slutat under året. Kommunen har därför varit tvungen att ta in en konsult på timme.
Efter ett års tid med bokföringsarbete åt Skurupshem är notan uppe i omkring en miljon kronor och arbetet är inte klart än.
– Prisbilden är så pass hög för den typen av konsulter, konstaterar kommundirektör Marucs Willman och tillägger:
– Vi har avslutat alla hans uppdrag nu.
Anledningen är att kommunen lyckades anställa en ekonom i slutet på året som tog över konsultens arbetsuppgifter. Men än är inte arbetet i hamn.

Så sent som i måndags har ytterligare en person anställts på timme för att arbetet ska kunna avslutas.
– Det är en person som har jobbat med bokföringsarbete i ett kommunalt fastighetsbolag i 18 års tid, berättar Marcus Willman.
Kommundirektör Willman, tillika vd för kommunkoncernen Skurups kommunhus AB, berättar att han fått löfte om att bokslutet ska vara klart till veckan.
– Vi blir väldigt sårbara när medarbetare slutar för vi är en ganska liten organisation.
– Vi har varit tvingade att ta in en konsult för att överbrygga glappet som blir i rekryteringsprocesserna, säger han.
Willman har gett den tillfälligt förordnade chefen på ekonomiavdelningen i uppgift att ta reda på om konsulten som slutat har begått fel under arbetets gång.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev