Allianspartierna, företrädda av Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C), informerade om sitt ställningstagande i anslutning till en av spårvägsprojektets byggarbetsplatser. Foto: Lars Johansson

Enig allians säger nej till mer spårväg

Lund Det finns för närvarande inte några konkreta förslag om nya spårvägsetapper men de fyra allianspartierna vill ändå göra en markering: Totalt stopp för all spårvägsplanering under den kommande mandatperioden.

– Eftersom många Lundabor undrar vill vi vara tydliga med var vi står, säger oppositionsrådet Christer Wallin (M).
Alliansen pekar på en rad skäl för att inte gå vidare, exempelvis att det skulle bli svårt att få fram pengar.
– Den statliga medfinansieringen av det pågående projektet beror på nationella intressen kopplade till ESS och Max IV och är troligtvis inte aktuell för andra satsningar, säger partiföreträdare Inga-Kerstin Eriksson (C).
Alliansens bedömning är också att det inte finns några direkta behov av mer spårväg.
– Den trafikkapacitet som krävs inom överskådlig tid kan utan problem klaras med bussar, säger partiföreträdare Torsten Czernyson (KD).
Ytterligare spårvägsetapper, exempelvis åt söder och väster i stan eller mot Dalby, Södra Sandby och Staffanstorp, har funnits med i tidigare översiktsplaner och visionsdokument men aldrig aktualiserats på allvar.
– Spårväg är inte en överspelad teknik och är bra när underlaget finns, men med Malmö som exempel går det att se hur mycket mer busstrafik det går att få för motsvarande pengar, säger Christer Wallin.

Alliansutspelet kommer inte att utvecklas vidare genom skrivelser eller motioner.
– Det finns det ingen anledning till utan det här är en viljeinriktning, säger Christer Wallin.
Med sitt ställningstagande vill alliansen också vara tydlig gentemot de kommunala förvaltningarna, där eventuell spårvägsplanering skulle kräva omfattande resurser.
De fyra partiföreträdarna är eniga även på en annan punkt – att det pågående spårvägsbygget är en riktig satsning.
– Här behövs kapaciteten för den nya stadsdelen och de stora forskningsanläggningarna, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L).
Samtidigt är han kritisk till hur informationen till boende och näringsidkare skötts i samband med anläggningsarbetena, som inneburit omfattande trafikhindrande grävningar på flera platser.
De fyra partierna betonar vikten av att följa upp effekterna när spårvägen tagits i drift.
– Det kan vi ha stor nytta av i den framtida planeringen, säger Inga-Kerstin Eriksson.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Kommer Storbritannien att lämna EU?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev