Sverige som begåvningsresurs för andra

Andra europeiska länder har börjat uppmärksamma att Sverige kastar ut högkvalificerad arbetskraftinvandrad spetskompetens på grund av administrativa petisser. Företag kan gå in och rekrytera dem som inte orkar med ovissheten eller de märkligt stränga regler som gör att de till exempel inte kan träffa sina anhöriga under den långa handläggsningstiden, trots att de följer regelverket, har ett arbete, betalar skatt och inte heller på något annat sätt är ”till besvär”.
Från Tyskland kan man man få jobberbjudande och inom en vecka ha uppehållst- och arbetstillstånd för sig och sin specialistkompetens. De som inte får stanna i Sverige, eller som inte vill det med våra stelbenta regler, plockas upp av länder som inte ser ett egenvärde i att skrämma bort skickliga yrkespersoner inom ett visst fält.
En arkitektfirma i Stockholm påpekar att det börjar bli ett problem att andra länder försöker rekrytera duktig personal som arbetar i Sverige, efterom de vet att frestelsen att slippa svensk administration och de märkliga reglerna är stor. En av arkitekterna som överväger Tysklandsflytt förekommer anonymt i Dagens Nyheter, eftersom hon inte vill irritera svenska myndigheter. Sug på karamellen: skickliga yrkespersoner välkomnas av andra länder, medan svenska myndigheter upplevs som ett hot. Vi måste bli bättre än såhär, eller acceptera att bli ett bakvatten för innovation.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev