En ny servicebyggnad ska byggas på sjukhusområdet i Malmö. Här ska alla inkommande och avgående transporter samlas. RITNING: TENGBOM

Sjukhuset får ny servicebyggnad

MALMÖ En ny servicebyggnad som kommer att innebära färre transporter inne på sjukhusområdet ska byggas.

Alla leveranser ska ske hit och via en ny kulvert ska varor, sjukvårdsmtaerial, mediciner med mera transporteras in på området via de befintliga kulvertarna.
Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för servicebyggnaden som ska placeras vid Inga-Marie Nilssons gata nära korsningen med Jan Waldenströms gata på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Både inkommande och avgående transporter ska samlas här. I byggnaden kommer det inte att finnas någon vårdverksamhet. 250 personer kommer att arbeta här. De sysslar med laboratoriemedicin, varumottagning, teknisk drift, avfallshanterng, lokalvård och läkemedelsförsörjning, det vill säga packar och förser sjukhuset med medicin.
I byggnaden finns även Regionfastigheter som förvaltar sjukhusområdets byggnader.

Eftersom transporterna ska ske dit har den placerats i utkanten av sjukhusområdet. Kraven är höga på att trafiksituationen ska fungera vid den här byggnaden.
Flera parkeringsplatser inne på sjukhusområdet kommer att tas bort. Såväl personal som besökare hänvisas till parkeringsgaraget vid Södra Förstadsgatan.
Målet är att få bort så mycket trafik som möjligt från sjukhusområdet.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev