SD lägger förslag om tiggeriförbud

STAFFANSTORP Trots att Vellinge kommun försökt att få igenom ett tiggeriförbud men fått nej i alla instanser, lägger nu Sverigedemokraterna i Staffanstorp samma förslag.
Partiet vill också att integrationsplikt införs i kommunen.

I motioner till kommunfullmäktige föreslår SD dels tiggeriförbud, dels att en integrationsplikt. Richard Olsson (SD) skriver om tiggeriförbud att ”flera polisinsatser har riktats mot allvarlig kriminalitet med inslag av människohandel kopplat till tiggeriet”.
Han vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om man med stöd av lokala ordningsstadgan kan införa tiggeriförbud på vissa platser i kommunen.
Om Staffanstorps möjlighet att lyckas där Vellinge misslyckats sägs inget i motionen, och SkD lyckades inte nå Richard Olsson för en kommentar i går.

Integrationsplikt bör enligt SD omfatta alla vuxna nyanlända i Staffanstorp, även pensionärer och föräldralediga.
I integrationsplikten bör, enligt SD, ingå obligatorisk kurs i samhällsorientering om rättigheter och skyldigheter i Sverige. Kursen ska avslutas med godkänd examination, annars ska den läsas om, menar SD.
Nyanlända ska delta i utbildning från den nivå som det bedöms behövas för att sen få arbete.
Etableringsersättningen bör tydligare kopplas till krav på motprestation och kraven på lämplig aktivitet för att få försörjningsstöd bör även utökas till krav på språkundervisning under föräldraledighet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev