S menade att webbtexten var kränkande mot de som bor i husvagnarna. Men JO tyckte inte att någon enskild pekats ut i texten.
Torbjörn Lövendahl (S) anser att kommunen hänger ut de som bor i husvagnarna.

S anmäler kommun för webbpublicering

STAFFANSTORP Med sin text på kommunens hemsida har
Staffanstorps kommun utsatt de nyanlända i husvagnarna för missaktning och allvarlig kränkning.
Det menar Socialdemokraterna som JO-anmäler kommunen.

– Kommunledningen är med sin text med och piskar upp en stämning i kommunen och jag tror det är en mycket farlig väg att gå, säger Torbjörn Lövendahl (S), ledamot i kommunstyrelsen och en av de sex socialdemokrater i kommunfullmäktige som skrivit under JO-anmälan som skickades in på torsdagen.
– De som bor i husvagnarna är lätt identifierade, alla vet vilka de är och var de bor och det handlar om ett fåtal personer. De är redan utsatta.
Det var efter en tidningsartikel om hur vintern drabbar de nyanlända i husvagnarna som Staffanstorps kommun genom sin kommundirektör lade ut en egen text med ”kompletterande information och sakupplysningar” på hemsidan i fredags kväll.
I texten skriver kommunen bland annat att skulden till att strömmen går är de boendes. Det är icke godkänd matlagning som förekommit i husvagnarna som löst ut säkringarna och gjort att temperaturen sjunkit.
Att en vattenledning frusit sönder beror enligt kommunen på att de boende inte stängt dörren till köksvagnen. Kommunen skriver också att de som bor i vagnarna låtit spisplattorna vara på och att ett spisvred förstörts, ”att oordning uppmärksammats” och att några av de boende inte tecknat hyresavtal för husvagnarna och inte betalat hyra.
– Att lämna så ingående uppgifter om ett boendeförhållande för ett mindre antal personer som alla kan identifieras står i strid med grundlagen, hävdar Socialdemokraterna i sin JO-anmälan.
Att några inte skrivit på hyreskontrakt är inte ovilja, enligt S, utan beror på rädsla för myndigheter och att de är rädda att bli fast i ett husvagnsboende. Det är sagt att husvagnarna ska vara en tillfällig lösning men det ”tillfälliga” boendet har nu funnits i ett halvår, säger Torbjörn Lövendahl.
– Uppgifterna i kommunens text på hemsidan kan inte ses som annat än ägnade att peka ut en grupp av personer som, om inte brottsliga, så i vart fall klandervärda i sitt levnadssätt och kommunen utsätter dessa personer för missaktning.
– Att kommunen på sin hemsida – där man ska vara opartisk – går till angrepp mot enskilda redan utsatta individer är helt fel. De kan inte försvara sig, de har inte språket. Kommunen påstår olika saker och ger en ensidig bild när man borde hållit sig opartisk.
Redan i den inledande meningen ”När Migrationsverket började sända nyanlända till Staffanstorp utan att först kontrollera med kommunen om det fanns något boende, fick några ensamma, vuxna, män bo i husvagn” frångår kommunen kravet på saklighet och opartiskhet, menar S i sin JO-anmälan.
– Lagstiftningen har varit känd alltsedan riksdagens beslut och Migrationsverket har haft flera överläggningar med Staffanstorps kommun. Det har funnits ansenlig tid till förberedelser, men texten på hemsidan antyder att Migrationsverket skulle ha skyldighet att kontrollera, men så är det inte, Skriver S.
– Att skriva att någon inte betalt hyran eller inte stängt dörren hade man inte gjort om någon annan grupp. Detta ser vi som mycket allvarligt och det är ett utspel som skadar. Det gynnar verkligen inte integrationen.
Torbjörn Lövendahl säger att hans parti fått oerhört många reaktioner från kommuninvånare som reagerat starkt på texten på hemsidan.
– Man tycker att kommunen slår på personer som redan är utsatta.
Socialdemokraterna vill att JO riktar allvarlig kritik mot Staffanstorps kommun.
– Vi anmäler kommunen sen får JO avgöra på vem eller vilka skuldfrågan bör ligga, det har inte vi kompetens att utreda, säger Torbjörn Lövendahl (S).

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev